Home > Ze świata > Serbsko – ukraińskie badania spuścizny Atosu

Serbsko – ukraińskie badania spuścizny Atosu

Historię serbskich i ukraińskich mnichów w monasterach Atosu będą wspólnie badać Międzynarodowy Instytut Dziedzictwa Atosu i Archiwum Serbskiej Cerkwi.

Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Dziedzictwa Atosu (MIAN, Ukraina) Siergiej Szumiało oraz dyrektor Archiwum Serbskiej Cerkwi Prawosławnej dr Radowan Pilipovich podpisali Memorandum o połączenie wysiłków i współpracy instytucji w badaniu wielowiekowej kultury i historycznego dziedzictwa Świętej Góry.

Memorandum przewiduje współpracę naukowców obu stron w zakresie działalności naukowo – badawczej oraz informacyjno – wydawniczej w tym wymianę informacji i doświadczeń w sferze badań nad historią Atosu, badań rękopisów atoskich, najstarszych druków, materiałów archiwalnych, realizacji projektów z zakresu archeologii i bibliografii.

Planowane są wspólne publikacje zbiorów dokumentów, artykułów, książek i monografii. Także organizowanie międzynarodowych konferencji, ekspedycji naukowych, seminariów, wykładów i wystaw.

Ałła Matreńczyk

fot. afon.org.ua