Home > Z kraju > Gwiazda i kolęda

Gwiazda i kolęda

W sympatycznej atmosferze, 11 grudnia w siedzibie głównej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego przy ul. Warszawskiej w Białymstoku, spotkali się najmłodsi, bo przedszkolacy, młodzież, także starsi i najstarsi, którzy lata występowania na scenie liczą w dziesiątkach. Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Gwiazda i kolęda.

Było różnorodnie, dzięki bogatemu repertuarowi, wykonywanemu tradycyjnie, bądź nieco nowocześniej, ale też zgodnie, bo radość ze spotkania, wspólnego śpiewania udzielała się wszystkim.

Śpiewano kolędy – o przyjściu Boga Jezusa Chrystusa, i szczerych sercach oczekujących Go, o szczodrych hospodarach, ale u wszystkich było też słychać nadzieję, na lepszy, spokojniejszy, zdrowszy czas.

Natalia Klimuk