Home > Ze świata > Obrady Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławnego na Korfu

Obrady Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławnego na Korfu

Na greckiej wyspie Korfu, w dniach 10-11 grudnia, odbyło się spotkanie międzynarodowego sekretariatu Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławnego (MZP). Obrady zbiegły się w czasie z dwusetną rocznicą greckiego powstania, które pozwoliło części Grecji uwolnić się spod panowania osmańskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z 25 państw, m.in. z Grecji, Rosji, Serbii, Rumunii, Albanii, Cypru, Egiptu, Armenii, Syrii i Jordanii.

– W 2023 roku minie 30 lat od powstania MZP i przez te wszystkie lata wspólnym wysiłkiem budowaliśmy model stosunków międzynarodowych, który opiera się na poszanowaniu zarówno wartości duchowych, jak i specyfiki tradycji narodowych. Połączyliśmy nasze siły, aby opracować jak najwięcej wspólnych stanowisk, prowadzących do rozwiązywania istniejących problemów – powiedział przewodniczący MZP, Siergiej Gawriłow.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na potrzebę poprawy stosunków między państwami i ustabilizowania sytuacji w strefach konfliktów. Dyskutowano o poważnych konsekwencjach powstania nowej struktury cerkiewnej na Ukrainie, a także o odpowiedzialności za zachowanie jedności świata prawosławnego. Podczas obrad poruszono szereg istotnych kwestii dotyczących przyszłości Europy i ochrony jej chrześcijańskich zasad, obrony praw człowieka, ochrony chrześcijan na Bliskim Wschodzie przed nietolerancją religijną, a także omówiono kwestię przekształcenia przez władze tureckie świątyni Hagia Sophia w Stambule w meczet.

Podczas obrad wyznaczono plan dalszych prac, mających na celu wzmocnienie i rozszerzenie kontaktów między przywódcami i instytucjami politycznymi, parlamentarnymi, kościelnymi i naukowymi w kontekście „dialogu na temat praw człowieka i pokojowego współistnienia narodów”. Nakreślono trzy główne kierunki przyszłej pracy międzyparlamentarnej organizacji:

– kontynuowanie dialogu państw na temat przeciwdziałania terroryzmowi, ekstremizmowi i innym współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom wraz z innymi międzynarodowymi organizacjami politycznymi i parlamentarnymi;

– kontynuowanie dialogu państw w celu łagodzenia ognisk napięć w krajach o tradycji prawosławnej, takich jak Ukraina i Czarnogóra, w celu ograniczenia konfrontacji i potencjału konfliktowego w świecie prawosławnym;

– przygotowanie na najwyższym szczeblu parlamentarnym środków i mechanizmów politycznych i dyplomatycznych służących do reagowania na sytuacje zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności w krajach europejskich.

Międzyparlamentarne Zgromadzenie Prawosławne jest organem międzyparlamentarnym, który powstał w 1993 roku z inicjatywy parlamentu greckiego. Dziś w MZP biorą udział delegacje parlamentarne z Albanii, Armenii, Białorusi, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Grecji, Gruzji, Jordanii, Kazachstanu, Cypru, Łotwy, Libanu, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Macedonii Północnej, Syrii, Palestyny, Ukrainy, Chorwacji, Czarnogóry, Estonii, w niektórych przypadkach z Litwy i Finlandii, a także grupy parlamentarne i indywidualni deputowani z Australii, Argentyny, Egiptu, Kanady, Konga, Mozambiku, Sudanu, USA, Ugandy, Chile i Etiopii. Najwyższym organem MZP jest walne zgromadzenie jego członków, odbywające się raz w roku, w którym biorą udział delegacje parlamentarne utworzone przez parlamenty ww. krajów. Międzynarodowy sekretariat MZP jest organem wykonawczym, który w ciągu roku zbiera się na mocy decyzji kierownictwa tej organizacji.

Andrzej Charyło

fot. autor