Home > Z kraju > Ocalmy katakumby

Ocalmy katakumby

Do wspólnego projektu z supraskim monasterem przystępują białostockie uczelnie – Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny, a także warszawska Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Naukowcy zadeklarowali współpracę na rzecz ochrony jednej z integralnych części monasteru – katakumb.
– Dla Politechniki Białostockiej jest to wyzwanie, ale też i udział w bardzo prestiżowym przedsięwzięciu – mówi jej rektor, prof. Marta Kosior-Kazberuk.
Archeolodzy od lat zdają sobie sprawę z unikalności katakumb i ich wyjątkowej wartości historycznej.
– To duże, ale przede wszystkim wymagające współpracy, zadanie – mówi dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB, archeolog. – Mam nadzieję, że razem uda się nam przygotować całą dokumentację naukowo-techniczną, zalecenia do właściwych prac zabezpieczających. Katakumby to niezwykle cenne dziedzictwo. To jedyny tego rodzaju obiekt zabytkowy na obszarze nie tylko Polski północno-wschodniej, ale śmiem twierdzić, że naszej części Europy.
Znajdujące się obok klasztoru w Supraślu katakumby powstały w XVI wieku, obejmują 130 nisz. Nad katakumbami zbudowano z muru pruskiego cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego. Stała do XIX wieku, kiedy – już zrujnowana – została rozebrana. Katakumby przysypano ziemią. Odsłonięte w latach 70., szybko niszczały. Po latach sporów działka z katakumbami została przyznana monasterowi.

Natalia Klimuk
fot. Anna Radziukiewicz