Home > Ze świata > W Izraelu odkryto złoty pierścień z IV wieku z wizerunkiem Chrystusa

W Izraelu odkryto złoty pierścień z IV wieku z wizerunkiem Chrystusa

U wybrzeży Morza Śródziemnego w Izraelu archeolodzy odkryli złoty pierścień z wizerunkiem Chrystusa „Dobrego pasterza”. Unikalny artefakt był jednym z wielu przedmiotów odnalezionych przez naukowców w dwóch wrakach statków z ładunkami w pobliżu starożytnego portu w Cezarei. Znajdowały się one na dnie morza na głębokości około czterech metrów.

W pierścieniu osadzony jest owalny zielony kamień, w którym wyryto postać Chrystusa jako młodego pasterza, ubranego w tunikę, niosącego owcę na ramionach. Wczesnochrześcijański wizerunek nawiązuje do słów Ewangelii według św. Jana: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz (J 10,11-16).

Andrzej Charyło

fot. REUTERS, Dafna Gazit/Israel Antiquties Authority