Home > Artykuł > Najnowszy numer > W Terespolu przed ikoną

22 listopada, po raz jedenasty w parafii św. Jana Teologa w Terespolu, odbyły się uroczystości ku czci Bogarodzicy, w Jej ikonie „Skoroposłusznica”, czyli Szybko Spełniająca Prośby.

Uroczystości zebrały hierarchów – miejscowego ordynariusza arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, byłych namiestników monasteru w Jabłecznej – arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza oraz biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, duchowieństwo miejscowej diecezji, a także warszawsko-bielskiej i białostocko-gdańskiej. Przybyli pielgrzymi.

W kazaniu władyka Paisjusz mówił o tym jak wielką orędowniczką przed Bogiem jest Jego Matka, do której powinniśmy kierować swoje prośby. Nawiązując też do współczesnych wydarzeń trapiących świat, przypomniał, jak prawie przed trzydziestu laty modlił się z garstką terespolskich parafian pod przeciekającym dachem cerkwi. – I ta sytuacja się zmieniła. Świątynia wypiękniała, są w niej wierni. Tak samo miną inne troski trapiące nas – mówił hierarcha.

Władyka Abel dziękował wszystkim uczestnikom uroczystości, a także w imieniu Soboru Biskupów, wręczył ordery św. Marii Magdaleny Walentynie Ustinczuk – fundatorce ikonostasu i ikon do cerkwi w Dobratyczach, filii parafii terespolskiej, Michałowi Końskiemu – ikonografowi.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk, fot. autorka