Home > Ze świata > Synod Ruskiej Cerkwi utworzył patriarchalny egzarchat Afryki

Synod Ruskiej Cerkwi utworzył patriarchalny egzarchat Afryki

Kluczowe decyzje, podjęte na posiedzeniu Świątobliwego Synodu Ruskiej Cerkwi Prawosławnej, które odbyło się 29 grudnia 2021 roku, przedstawił przewodniczący Synodalnego Oddziału ds. stosunków Cerkwi ze społeczeństwem Włodzimierz Legojda.

Po wysłuchaniu raportu o licznych podaniach duchownych aleksandryjskiej Cerkwi z prośbą o przyjęcie ich do patriarchatu moskiewskiego biskupi stwierdzili, że „dalsze odmowne traktowanie tych próśb jest niemożliwe”.

„W związku z tym członkowie Synodu postanowili przyjąć do jurysdykcji Ruskiej Cerkwi, zgodnie ze skierowanymi podaniami, 102 duchownych z ośmiu krajów Afryki – podkreślił Legojda.

Członkowie Synodu podjęli decyzję o utworzeniu patriarszego egzarchatu Afryki, obejmującego dwie diecezje – północnoafrykańską i południowoafrykańską – a jego zwierzchnikowi nadać tytuł „klinski”

Legojda poinformował także, że Synod postanowił włączyć do północnoafrykańskiej diecezji stauropigialne parafie moskiewskiego patriarchatu w Egipcie, Tunezji i Maroku, a biskupowi północnoafrykańskiej diecezji nadać tytuł „kairski i północnoafrykański”.

Synod podjął także decyzję o włączeniu do południowoafrykańskiej eparchii stauropigialnej parafii moskiewskiego patriarchatu w Republice południowej Afryki.

Metropolitą klinskim, patriarchalnym egzarchą Afryki, synod mianował arcybiskupa Erewania i Armenii Leonidasa, powierzając mu kierowanie północnoafrykańską eparchia oraz tymczasowe zarządzanie południowoafrykańską diecezją.

Ałła Matreńczyk

fot. spzh.news