Home > Ze świata > Wybrano nowego zwierzchnika Autonomicznej Cerkwi Prawosławnej Krety

Wybrano nowego zwierzchnika Autonomicznej Cerkwi Prawosławnej Krety

11 stycznia sobór biskupów patriarchatu konstantynopolitańskiego wybrał spośród trzech kandydatów metropolitę Retimno i Aukopotamos Eugeniusza (Antonopulosa) na zwierzchnika Autonomicznej Cerkwi Prawosławnej Krety.

Nowy zwierzchnik Cerkwi Krety urodził się 14 lutego 1968 roku w Heraklionie. W 1991 roku przyjął postrzyżyny mnisze, święcenia diakońskie i kapłańskie. W 2005 roku otrzymał chirotonię biskupią i przez pięć lat był wikariuszem arcybiskupstwa Krety, ze stolicą tytularną w Knossos. W 2010 roku został mianowany metropolitą Retimno i Aukopotamos.

Andrzej Charyło

fot. orthodoxianewsagency.gr