Home > Ze świata > W Izraelu rośnie liczba chrześcijan

W Izraelu rośnie liczba chrześcijan

Według najnowszych danych izraelskiego Centralnego Biura Statystycznego, w Izraelu mieszka około 182 tysiące chrześcijan, czyli o 1,4 procent więcej niż rok temu.

Obecnie chrześcijanie stanowią 1,9 procent ogółu ludności, a ponad trzy czwarte z nich to arabscy chrześcijanie. Siedem procent całej ludności arabsko-izraelskiej to chrześcijanie.

Większość arabskich chrześcijan, w sumie prawie 84 procent, mieszka w północnej części kraju lub w regionie Hajfy. Niearabscy chrześcijanie mieszkają głównie w Tel Awiwie i centrum kraju.

Andrzej Charyło

fot. autor