Home > Artykuł > Luty 2022 > Katakumby zostaną zbadane i zadbane

Katakumby zostaną zbadane i zadbane

Do wspólnego projektu z supraskim monasterem przystępują białostockie uczelnie – Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny, a także warszawska Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Naukowcy zadeklarowali współpracę na rzecz ochrony jednej z integralnych części monasteru – katakumb.

– Dla Politechniki Białostockiej jest to wyzwanie, ale też i udział w bardzo prestiżowym przedsięwzięciu – mówi jej rektor, profesor Marta Kosior-Kazberuk. – Jestem przekonana że eksperci z zakresu konserwacji zabytków, budownictwa, a także materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, a także zagospodarowania terenu będą przydatni w realizacji tego zamierzenia.

Archeolodzy od lat zdają sobie sprawę z unikalności katakumb i ich wyjątkowej wartości historycznej. Zabezpieczenie tak wartościowej spuścizny wymaga szeroko zakrojonych badań.

– To duże, ale przede wszystkim wymagające współpracy, zadanie – mówi dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB, archeolog. – Mam nadzieję, że zespół który powstanie dzięki podpisaniu listu intencyjnego, będzie rzeczywiście interdyscyplinarny i że razem uda nam się przygotować całą dokumentację naukowo-techniczną, zalecenia do właściwych prac zabezpieczających. To bardzo paląca potrzeba, bo tak naprawdę to niezwykle cenne dziedzictwo.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk

fot. Anna Radziukiewicz