Home > Ze świata > Dar włoskich żołnierzy dla monasteru w Vysoki Dečani

Dar włoskich żołnierzy dla monasteru w Vysoki Dečani

Dowódca kontyngentu KFOR na odcinku „Zachód” w Kosowie i Metochii, włoski pułkownik Andrea Betrazo wraz z kolegami przekazał mnichom monasteru Vysoki Dečani specjalistyczny sprzęt do digitalizacji fresków, należących do światowego dziedzictwa kultury.
Dar został wręczony ihumenowi monasteru, archimandrycie Sawwie, i hieromnichowi Piotrowi. Mnisi utrzymują wieloletnie, ciepłe relacje z włoskimi żołnierzami, którzy strzegą monasteru od 1999 roku. W tym czasie niektórzy z nich przyjęli prawosławie.

Ałła Matreńczyk

fot. pravoslavie.ru