Home > Z kraju > Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku

Ogólnokrajowe obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej odbyły się w dniach 11-13 lutego w Białymstoku. Uczestniczyły w nich delegacje ze wszystkich diecezji. Trzydniowe spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy, poznania nowych znajomych i integracji prawosławnej młodzieży. Z powodu pandemii liczbę uczestników ograniczono do stu pięćdziesięciu. Chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu było trzy razy więcej.

„Jesteście przyszłością naszej Cerkwi. Bądźcie mocnymi jak drzewo zasadzone wczoraj, kwitnie dzisiaj, jutro zaś przynosi obfity owoc. Dzisiaj jest wasz czas. Aktywnie, z pełną odpowiedzialnością włączajcie się w życie Cerkwi. Bądźcie mocnym drzewem, ale pamiętajcie, że nawet najsilniejsze drzewo wyrasta z nasienia poprzednich drzew. Rozwijajcie się duchowo i intelektualnie na mocnym fundamencie silnej wiary swoich przodków. Swoim przodkom, ojcom i matkom zawdzięczacie swoją młodzieńczą moc wiary. Szanujcie ten dar, bo jest on wielkim bogactwem. Przeszłość niech was inspiruje i umacnia, bowiem trudna historia naszej Cerkwi, to nasz i wasz wspólny skarb” – napisał metropolita Sawa w liście do młodzieży.

Liturgię w soborze katedralnym św. Mikołaja Cudotwórcy sprawowali arcybiskup białostocki i gdański Jakub, arcybiskup bielski Grzegorz i biskup supraski Andrzej.

Władyka Jakub podczas nabożeństwa wyraził wdzięczność młodym ludziom za ich życie w Cerkwi. Powiedział, że światowa młodzież prawosławna postanowiła obchodzić swój dzień podczas święta Spotkania Pańskiego, które przypomina, że w życiu każdego wierzącego następuje spotkanie z Bogiem. Pierwsze spotkanie jest to misterium chrztu, natomiast w dalszym życiu wiele jest zdarzeń, kiedy człowiek odczuwa obecność Boga. Szczególnym momentem spotkania chrześcijanina z Bogiem jest Liturgia, która jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego wierzącego. Niestety trzeba stwierdzić, że ostatnio w świątyniach młodzieży jest coraz mniej.

Przewodnicząca zarządu głównego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Gabriela Nowaszewska, przypomniała, że Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej obchodzony jest na całym świecie w dniu święta Spotkania Pańskiego od trzydziestu lat. W 1992 roku został ustanowiony przez Syndesmos, skupiający ponad sto dwadzieścia prawosławnych organizacji i szkół teologicznych z kilkudziesięciu krajów, a jego głównym celem jest międzynarodowa integracja prawosławnej młodzieży. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce jako członek Syndesmosu od początku włączyło się w obchody tego święta.

Podczas tegorocznego spotkania w stolicy Podlasia młodzież wzięła udział w grupach dyskusyjnych, we wspólnym kolędowaniu w centrum miasta, koncercie z zaproszonymi zespołami, a także odwiedzili lodowisko i Muzeum Pamięci Sybiru. Uczestnicząc w molebniu przy relikwiach patrona prawosławnej młodzieży w Polsce, św. męczennika Gabriela, jak również w całonocnym czuwaniu i Boskiej Liturgii zaświadczyła o swej modlitewnej jedności.

Andrzej Charyło

fot. Ewa Markowska