Home > Z kraju > Fundacja Ostrogskiego ma 20 lat

Fundacja Ostrogskiego ma 20 lat

Zespół ludzi, pracujących dla Fundacji Ostrogskiego, która w tym roku obchodzi dwudziestolecie istnienia, spotkał się w cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu na Liturgii i molebniu, dziękując Panu za lata służby wo błago Cerkwi i zanosząc prośbę o pomyślność na następne lata.

Na zdjęciu od lewej stoją prof. Aleksander Naumow, o. Konstanty Bondaruk, Eugeniusz Czykwin, Dorota Wysocka, Bogusława Nazaruk, Anna Radziukiewicz, Andrzej Charyło, Ałła i Mirosław Matreńczykowie.