Home > Z kraju > Modlitwa o pokój na Ukrainie

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Kancelaria Arcybiskupia z polecenia JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego informuje, iż Arcybiskup Jakub postanowił, by podczas Boskich Liturgii dołączyć do ektenii usilnej modlitwy o pokój na Ukrainie.

Jednocześnie Arcybiskup Jakub zwraca się do wszystkich czcigodnych duchownych, braci i sióstr zakonnych oraz wszystkich umiłowanych wiernych Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej o gorliwe modlitwy o pokój.

orthodox.bialystok.pl