Home > Ze świata > Odezwa patriarchy Kiryła

Odezwa patriarchy Kiryła

W związku ze zbrojną interwencją Rosji na Ukrainie z odezwą do arcypasterzy, duszpasterzy, mnichów i mniszek oraz wiernych Ruskiej Prawosławnej Cerkwi wystąpił patriarcha moskiewski i całej Rusi Kirył
Z głębokim bólem serca odbieram cierpienie ludzi, spowodowane zachodzącymi wydarzeniami. Jako patriarcha całej Rusi i zwierzchnik Cerkwi, którego trzoda znajduje się w Rosji, na Ukrainie iw innych krajach, głęboko współczuję wszystkim, których dotknęło nieszczęście.
Wzywam wszystkie strony konfliktu, aby zrobiły wszystko, co możliwe, aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej.
Zwracam się do biskupów, duszpasterzy, mnichów i świeckich z apelem o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy wszystkim ofiarom, w tym uchodźcom, osobom pozbawionym dachu nad głową i środków do życia.
Narody rosyjski i ukraiński mają wspólną wielowiekową historię ,sięgającą chrztu Rusi przez świętego równego apostołom kniazia Włodzimierza. Wierzę, że ta dana przez Boga wspólnota pomoże przezwyciężyć podziały i sprzeczności, które doprowadziły do ​​obecnego konfliktu.
Wzywam całą Rosyjską Cerkiew Prawosławną do zanoszenia głębokiej, żarliwej modlitwy o szybkie przywrócenie pokoju.
Niech Wszechmiłosierny Pan, za wstawiennictwem Najświętszej Bogarodzicy i wszystkich świętych, zachowa rosyjski, ukraiński i inne narody, które duchowo jednoczy nasza Cerkiew!

tłum. Ałła Matreńczyk

fot. pravoslavie.ru