Home > Z kraju > Komunikat Kancelarii Metropolity

Komunikat Kancelarii Metropolity

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski niniejszym podaje do wiadomości, że w niedzielę 27 lutego 2022 roku w świątyniach naszej Cerkwi zostanie wzniesiona usilna modlitwa o pokój na Ukrainie i we współczesnym świecie.

Wszystkich wiernych naszej Cerkwi zachęcamy do wspólnej i indywidualnej modlitwy o dar pokoju.

orthodox.pl