Home > Artykuł > Marzec 2022 > Młodzież w działaniu

Ogólnokrajowe obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej odbyły się w dniach 11-13 lutego w Białymstoku. Uczestniczyły w nich delegacje ze wszystkich diecezji. Spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy, poznania nowych znajomych i integracji prawosławnej młodzieży. Z powodu pandemii liczbę uczestników ograniczono do stu pięćdziesięciu. Chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu było trzy razy więcej.

„Współczesny świat jest pełen wyzwań i niebezpieczeństwa, a szczególnie dla młodego człowieka. Ze wszystkich stron jesteśmy zaskakiwani licznymi informacjami, jakże często fałszywymi, stronniczymi i bezwartościowymi. Torpedują wolność działania i poglądów, odbierają cenny czas i wspólnotę jedności. Mówiąc o wolności niszczą często to co jest najważniejszym dla człowieka – prawo Boskie, dotykając najbardziej bezbronnych, często niedoświadczonych życiem młodych ludzi. Buduje się nową wieżę Babel. Iluzja niezależnie od czasu zawsze wpływała na zachwyt i prowadziła wielu na niewłaściwe drogi. Młody człowiek dawniej, dzisiaj i jutro potrzebuje latarni, która na wzburzonym morzu życia ukazuje mu bezpieczną drogę, prowadzi przez pokusy, zwątpienia ku zbawiennej przystani” – napisał metropolita Sawa w liście do młodzieży. Eminencja stwierdził, że dzisiaj w Cerkwi w Polsce tą latarnią jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Wiara młodych ludzi i pragnienie dawania świadectwa prawosławia, zrodziły światło lampy, którą stawia się na świeczniku, by widzieli światło wszyscy wchodzący (Łk 8,16-17). Wierząca młodzież jest światłem tego świata, która powinna oświecać wszystko i wszystkich, czyli wnosić wszędzie gdzie się da zdrowe, ewangeliczne wartości. Młode pokolenie nie może pozwalać na fałszowanie prawdy i przeinaczanie bogactwa prawosławia. Będąc latarnią światła jest jednocześnie solą, o której wspomina św. ewangelista Mateusz: Wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą dla ziemi (Mt 5,13-14).

Hierarcha zwrócił się do młodzieży: „Jesteście przyszłością naszej Cerkwi. Bądźcie mocnymi jak drzewo zasadzone wczoraj, kwitnie dzisiaj, jutro zaś przynosi obfity owoc. Dzisiaj jest wasz czas. Aktywnie, z pełną odpowiedzialnością włączajcie się w życie Cerkwi. Bądźcie mocnym drzewem, ale pamiętajcie, że nawet najsilniejsze drzewo wyrasta z nasienia poprzednich drzew. Rozwijajcie się duchowo i intelektualnie na mocnym fundamencie silnej wiary swoich przodków. Błogosławiony Augustyn stwierdził: »Jeśli Bóg w waszym życiu będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne znajdzie się na właściwym miejscu« Swoim przodkom, ojcom i matkom zawdzięczacie swoją młodzieńczą moc wiary. Szanujcie ten dar, bo jest on wielkim bogactwem. Przeszłość niech was inspiruje i umacnia, bowiem trudna historia naszej Cerkwi, to nasz i wasz wspólny skarb”.

Metropolita podkreślił, iż fundamentem jedności z Bogiem i między ludźmi jest gorąca wiara w Chrystusa, który jest Zbawicielem, bowiem w Nim jest moc, nadzieja i zwycięstwo. Eminencja przesłał młodzieży arcypasterskie błogosławieństwo i podziękował za świadectwo wiary prawosławnej, a także zapewnił o swojej modlitwie.

Liturgię w soborze katedralnym św. Mikołaja Cudotwórcy sprawowali arcybiskup białostocki i gdański Jakub, arcybiskup bielski Grzegorz i biskup supraski Andrzej.

Władyka Jakub podziękował młodym ludziom za ich życie w Cerkwi. Powiedział, że młodzież prawosławna w całym świecie postanowiła obchodzić swój dzień podczas święta Spotkania Pańskiego, które przypomina, że w życiu każdego wierzącego następuje spotkanie z Bogiem. Pierwsze to misterium chrztu, natomiast w dalszym życiu wiele jest zdarzeń, kiedy człowiek odczuwa obecność Boga. Szczególnym momentem spotkania chrześcijanina z Bogiem jest Liturgia, która jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego wierzącego. Niestety trzeba stwierdzić, że ostatnio w świątyniach młodzieży jest coraz mniej. Hierarcha zauważył, że dopóki jest przynajmniej jeden człowiek, który ma się zbawić, to świat będzie istniał.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło

fot. Ewa Markowska