Home > Z kraju > Wezwanie arcybiskupa Paisjusza do modlitwy o pokój w Ukrainie

Wezwanie arcybiskupa Paisjusza do modlitwy o pokój w Ukrainie

Kancelaria Arcybiskupia niniejszym informuje, iż Arcybiskup Paisjusz, Ordynariusz Diecezji Przemysko-Gorlickiej, postanowił:
„W związku z agresją Rosji na Ukrainę, wzywam wszystkich duchownych i wiernych naszej Diecezji do gorliwej modlitwy o pokój w Ukrainie. W dniu dzisiejszym, w piątek i w sobotę po wieczornym nabożeństwie odprawić we wszystkich cerkwiach molebien z prośbami o pokój w Ukrainie. Podczas wszystkich Świętych Liturgii dołączyć do ektenii usilnej prośby o pokój w Ukrainie (patrz Książka molebnów – molebien o pomnożenie miłości i molebien śpiewany w czasie walki z wrogami). Księża proboszczowie wśród parafian przeprowadzą rozeznanie, kto i w jaki sposób będzie mógł wspomóc uchodźców wojennych z Ukrainy i przekażą informację do naszej kancelarii. W najbliższym czasie poczynimy kroki, aby z naszej diecezji wysłać pomoc humanitarną Ukrainie w miarę naszych możliwości – o czym powiadomimy Duchowieństwo i Wiernych”.