Home > Z kraju > Komunikat kancelarii biskupa Atanazego

Komunikat kancelarii biskupa Atanazego

Kancelaria Prawosławnego Biskupa łódzko-poznańskiego, Jego Ekscelencji Atanazego, informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie w dniu 27 lutego br., podczas Boskiej Liturgii wznoszone będą modlitwy o pokój i pomnożenie miłości. Tuż po celebracji Liturgii odsłużone będzie także nabożeństwo w tej intencji.

Informujemy jednocześnie, że pozostajemy w stałej modlitewnej jedności z narodem ukraińskim oraz współpracujemy – za pośrednictwem Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS – z rządowymi organizacjami udzielającymi niezbędnej pomocy wszystkim potrzebującym. W każdej parafii diecezji łódzko-poznańskiej działają specjalne punkty ELEOSu, które umożliwiają przekazywanie niezbędnych środków rzeczowych na ten cel. Nawołujemy do uczestnictwa w tym wyjątkowym przedsięwzięciu poprzez przekazywanie najpotrzebniejszych rzeczy.

W dniu dzisiejszym, tj. w Sobotę Rodzicielską celebrowaliśmy nabożeństwa o spokój dusz a każdego dnia będziemy kontynuować dzieło modlitwy o pokój oraz współpracę na rzecz pomocy potrzebującym.

Niech Dobry Bóg wejrzy na naszą pokorną i przepełnioną bólem modlitwę za naszych braci i siostry w wierze oraz wszystkich dotkniętych skutkami obecnych wydarzeń.

Kancelaria Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego

diecezjalp.cerkiew.pl