Home > Z kraju > Z pomocą Ukrainie

Z pomocą Ukrainie

Ukrainę i jej obywateli dotknęła wielka tragedia – wojna. Rozmiary tej tragedii oddają łzy, które trzeba otrzeć; ból, który należy uśmierzyć i potrzeby uchodźców, którym powinniśmy sprostać. Nasi Bracia i Siostry na Ukrainie potrzebują słów modlitwy i czynów naszych rąk.

Modlitwa o pokój rozbrzmiewa w świątyniach naszej Cerkwi.

Pierwszych uchodźców przyjęły już ośrodki Cerkwi prawosławnej w Polsce m. in.: monaster św. Onufrego w Jabłecznej, Dom Opieki Betania w Stanisławowie, Dom św. Elżbiety w Sokołowsku, Metropolitalny Dom Studenta przy warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej, Parafia Prawosławna św. św. apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie oraz szereg drugich parafii i rodzin – wiernych naszej Cerkwi.

Kolejne miejsca przygotowują m.in.: ELEOS Diecezji Białostocko-Gdańskiej (przy współpracy z parafiami diecezji i Akademią Supraską), ELEOS Diecezji Warszawsko-Bielskiej (w porozumieniu z Diecezjalnymi Domami Opieki), ELEOS Diecezji Przemysko-Gorlickiej wraz z Domem Opieki w Gładyszowie, Parafia Prawosławna Św. Trójcy w Wałczu, Parafia Prawosławna Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach oraz wiele innych.

Zbiórki darów rzeczowych aktualnie prowadzone są m.in. w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Gorlicach, Łodzi; w parafiach: w Gładyszowie, Koszalinie, Ługach, Stanisławowie, Wałczu, Domu Zakonnym św. Serafina z Sarowa w Kostomłotach i wielu innych placówkach organizujących się spontanicznie. W Wałczu powstaje Centrum Relokacji Uchodźców.

Transporty darów rzeczowych wysłały m.in.: ELEOS Diecezji Przemysko-Gorlickiej, parafie w Wałczu i Ługach, Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie. Do kolejnych transportów darów na Ukrainę oraz dla Ukraińców w Polsce gotowe są już: Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS, Stowarzyszenie Bractwo św. Ognia, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

To tylko niektóre, większe inicjatywy. Obok nich znajdziemy szereg pomniejszych akcji. Nasi wierni oferują uchodźcom lokale w swych domach. Wyjeżdżają na granicę, by zaoferować im własne środki transportu. Katecheci organizują zbiórki w szkołach. Młodzież podejmuje się zadań wolontarystycznych w organizacjach pomocowych. Apteki przekazują środki opatrunkowe, sklepy żywność. Prawosławni lekarze i pielęgniarki świadczą bezpłatną pomoc medyczną nie szczędząc własnego zdrowia i czasu.

Koordynację działań naszej Cerkwi na rzecz poszkodowanych w wyniku działań wojennych w Ukrainie prowadzi Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS www.eleospolska.pl.

Informacje na temat pomocy dostępne są m.in pod adresami:

  1. eleospolska.pl
  2. ckp.warszawa.pl
  3. holylight.org.pl
  4. parafia w Szczecinie

za: orthodox.pl

fot. ckp.warszawa.pl