Home > Artykuł > Kwiecień 2022 > Stanowisko Soboru Biskupów – By brat nie zabijał brata

Stanowisko Soboru Biskupów – By brat nie zabijał brata

24 lutego rozpoczął się atak rosyjskich wojsk na Ukrainę. Po rozpoczęciu działań wojennych ordynariusze naszej Cerkwi wydali oświadczenia, potępiające agresję i wzywające do udzielania pomocy jej ofiarom (teksty dostępne na stronach diecezji). Wojna przynosi śmierć i cierpienia niewinnych ludzi, miliony Ukraińców zmusiła do opuszczenia kraju. Tragedia ludzi, zmuszonych do opuszczenia swych domów, wywołała spontaniczną reakcję solidarności i chęć niesienia im pomocy. Wojna wciąż trwa. O jej zakończenie w naszych cerkwiach wznoszone są modlitwy do Wszechmogącego Boga o pokój na ukraińskiej ziemi i organizowana jest pomoc uchodźcom.

Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, po zapoznaniu się z aktualną sytuacją religijno-społeczną w Ukrainie, oświadcza:

„24 lutego 2022 roku, niespodziewanie, nastąpiła inwazja wojsk rosyjskich na ziemie Ukrainy, rozpoczynająca działania wojenne. Nastał trudny czas bratobójczych walk, trwających po dzień dzisiejszy. W ich wyniku nastąpiło zburzenie normalnego życia obywateli, ginie wielu niewinnych ludzi, postępuje degradacja życia cerkiewnego i społecznego. Niszczone są dobra materialne – świątynie, zabytki, infrastruktura krytyczna i budynki mieszkalne.

Wojna sama w sobie jest dużym doświadczeniem w życiu społeczeństw. Ukraina i wszyscy ludzie pokoju przeżywają wielki ból; przelewana jest bratnia krew, podobnie do krwi Abla w wyniku zabójstwa popełnionego przez jego brata Kaina.

Miliony obywateli Ukrainy opuszczają swoją ojczyznę. Naród cierpi, znajduje się w rozterce i jest zagubiony. Tak jak w Starym Testamencie i dzisiaj Bóg woła do wszystkich uczestników działań wojennych: Głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi (Rdz. 4,10).

Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, kierując się tą biblijną prawdą, zwraca się z wezwaniem do władz Federacji Rosyjskiej, na czele z prezydentem, o zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie, postrzegając je jako niegodziwe i niepojęte. Trudno bowiem zrozumieć powody, dla których dwa bratnie, prawosławne, słowiańskie narody walczą ze sobą. Nie niszczmy tego, co pozostawili nam Ojcowie i Matki, począwszy od chrztu św. księcia Włodzimierza.

Święty Sobór Biskupów wyraża wdzięczność Jego Eminencji, Wielce Błogosławionemu Sawie, prawosławnemu metropolicie warszawskiemu i całej Polski za wcześniejsze skierowanie listu do Jego Świątobliwości patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla z apelem o przyczynienie się do zakończenia działań wojennych prowadzonych przez armię rosyjską w Ukrainie i wyrażenie swojego sprzeciwu wobec przelewu krwi.

Nasza modlitwa, jako najmocniejszy oręż duchowy, towarzyszy wszystkim, którzy ją wznoszą do Pana Pokoju. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, by brat nie zabijał brata.

Jednocześnie Święty Sobór Biskupów dziękuje duchowieństwu i wiernym naszej Cerkwi za szeroką, wszechstronną pomoc okazywaną uchodźcom z Ukrainy – duchową i materialną. Jest ona pokaźna. Do wszystkich kierujemy wyrazy naszego uznania i wdzięczności. Bóg zapłać!

Z zakresem pomocy okazywanej Ukrainie przez naszą Cerkiew można zapoznać się na stronie Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia „ELEOS” – jednostki cerkiewnej, zajmującej się działalnością charytatywną oraz na portalach internetowych poszczególnych diecezji.

za: orthodox.pl

22 marca 2022