Home > Artykuł > Kwiecień 2022 > W mieście dialogu

W ramach programu „Ekumeniczny Lublin”, 23 lutego od wieczornego nabożeństwa ekumenicznego rozpoczął się cykl „Lublin – europejskie miasto dialogu”.

To za mało powiedzieć o was, że jesteście przyszłością Kościoła! Jesteście teraźniejszością Kościoła. Spotykamy się tutaj w gronie trzech tradycji chrześcijańskich: prawosławnej, luterańskiej i rzymskokatolickiej, żeby się modlić – tymi słowami ks. prof. Sławomir Pawłowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i przewodniczący Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej zainaugurował w kościele św. Wojciecha przy ul. Podwale 15 spotkanie modlitewno-dyskusyjne. Nabożeństwu przewodniczyli arcybiskup lubelski i chełmski Abel, biskup Jan Cieślar, ordynariusz diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Kościoła rzymskokatolickiego Adam Bab. Szczególnie serdecznie powitano młodzież, bo właśnie młodzieży poświęcony jest projekt „Poznajmy się! Co dialog międzyreligijny i ekumeniczny ma do zaoferowania młodym?”.

Kościół św. Wojciecha na Podwalu wraz z zespołem szpitalnym św. Łazarza powstał w latach 1599-1603 poza ówczesnymi murami miasta. Szybko spłonął. Po pożarze wymurowany został w latach 1615-1650 obecny kościół i do dzisiaj istniejący kompleks budynków.

Słowa Ewangelii proklamował ks. infułat Andrzej Gontarek, przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i proboszcz parafii polskokatolickiej Wniebowzięcia Bogarodzicy. Homilię wygłosił ks. biskup Adam Bab, który przypomniał słowa władyki Abla z nabożeństwa na rozpoczęcie tegorocznych spotkań ekumenicznych w Lublinie, że po zakończeniu naszej ziemskiej pielgrzymki i Sądzie Ostatecznym nie będziemy sądzeni z przynależności konfesyjnej, lecz z tego, jak wcieliliśmy w naszej życie nauczanie Chrystusa.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Grzegorz Jacek Pelica,fot. autor