Home > Ze świata > Oświadczenie patriarchatu jerozolimskiego na Paschę 2022

Oświadczenie patriarchatu jerozolimskiego na Paschę 2022

11 kwietnia patriarchat jerozolimski wydał oświadczenie, w którym stwierdza się, że na przestrzeni wieków, w czasie panowania różnych władców, niezależnie od różnych okoliczności, było przestrzegane podstawowe prawo chrześcijan do uczestnictwa w nabożeństwach Wielkiej Soboty i Paschy w bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie. Przez wiele ostatnich lat uczestnictwo w modlitwach, a nawet dostęp do świątyń na Starym Mieście, zwłaszcza w czasie świąt wielkanocnych, stało się bardzo trudne dla wiernych z powodu narzucanych przez policję restrykcji. Patriarchat od pewnego czasu przedstawia zaistniałą sytuację różnym organom zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, aby uniemożliwić kontynuowanie tych niedopuszczalnych praktyk. Wszelkie zapewnienia i deklaracje nie są jednak realizowane. Niedawno poinformowano patriarchat o nowych ograniczeniach liczby wiernych w Wielką Sobotę. Policja pozwoli jedynie tysiącowi osób wejść do bazyliki w tym szczególnym dniu, pomimo że zazwyczaj jest ich wiele tysięcy. Ponadto tylko pięciuset osobom zostanie udzielone pozwolenie na wejście do Starego Miasta i dotarcie na dziedziniec przed świątynię. Patriarchat uważa, że nie ma uzasadnienia dla tych dodatkowych niesprawiedliwych ograniczeń i wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec decyzji, ograniczających wolność wyznania. Stwierdzono, że wszystkie nabożeństwa odbędą się tak jak zwykle i wyrażono nadzieję, że wierni będą mogli w nich uczestniczyć.

Andrzej Charyło

fot. autor