Home > Z kraju > Paschalny Przegląd Prawosławny

Paschalny Przegląd Prawosławny

Zmartwychwstanie to radość wieczna. To radość nad radościami. To najradośniejsze i najważniejsze święto. Ale tę radość odczujemy po przygotowaniu się do święta, czyli po poście i udziale w wielkopostnych nabożeństwach. O tym przypomina o. Konstanty Bondaruk. A o tajemnicy Zmartwychwstania, która przewyższa wszelkie rozważania naukowe, która może być przyjęta jedynie czystym sercem, pisze Andrzej Charyło.

„Małymi krokami”, tymi codziennymi i konsekwentnymi, to sedno arcypasterskiej służby władyki białostockiego i gdańskiego Jakuba. Taki tytuł nadaliśmy rozmowie z naszym tegorocznym laureatem Nagrody Ostrogskiego. Prawie ćwierć wieku służby władyki dla diecezji, przyniosło obfity plan.

Ta cerkiew skupia w sobie pół tysiąclecia historii, choć jest budowana współcześnie. To cerkiew w Augustowie. Jest owocem trwania prawosławia w tym pięknym mieście nad jeziorami i Nettą, czasem trzymającego się jak na cienkiej nitce, a dziś odradzającego się. O cerkwiach, które tu były, ubogich ale i bogatych i pięknych i dzisiejszej, potrzebującej naszego finansowego wsparcia, o służbie batiuszki Maraka Kozłowskiego, w tekście „Rośnie cerkiew”.

Znów wiele o wojnie na Ukrainie. Najpierw rozważania o. Konstantego Bondaruka, z Ukrainą w tle, „Kainowa zbrodnia”. Jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie – dlaczego Bóg nie pokarał Kaina za zabicie brata Abla? Dlaczego dał mu „kainowe znamię” – nie wiemy jak wyglądało – które chroniło go przed zemstą także innych? Jakie są pozytywne strony tegoż ułaskawienia?

„Wygnani przez wojnę”, to już o uchodźcach w z Ukrainy, przygarnianych w Siemiatyczach, Łomży, Olsztynie, Gdańsku i innych miastach. Ileż ze strony duchownych prawosławnych i wiernych ofiarnej pracy, oddawania siebie, organizacyjnej sprawności, umiejętności współpracy z innymi Kościołami, władzami samorządowymi, organizacjami nie tylko charytatywnymi, kryje się za tą pomocą!

Po raz pierwszy w Łomży w jednym z rzymskokatolickich kościołów o. Marek Wawreniuk odsłużył Liturgię świętą. Służył dla uchodźców i niewielkiej grupy miejscowych prawosławnych. Może zapoczątkuje to regularne nabożeństwa w tym mieście? O tym wydarzeniu pisze Natalia Klimuk.

W ramach cyklu „Wobec unii” tym razem piszemy o dwóch soborach – unijnym i antyunijnym w Brześciu w październiku 1596 roku. Dlaczego nie można było zasiąść na jednym soborze? Dlaczego przewodniczący soboru antyunijnego, egzarcha Nikifor, został zamknięty w twierdzy magdeburskiej i tam zmarł?

Są materiały, które dotykają cudów. Takim jest opowieść o służbie arcybiskupa Tirany i całej Albanii Anastasiosa, poczynając już od jego urodzenia. Takim, bardzo głośnym cudem, sprzed kilku lat, jest wskrzeszenia zamordowanego, poćwiartowanego i umieszczonego w bagażniku samochodu, muzułmanina. Zszyła go i ożywiła Matka Boża. Dlaczego tak się stało? – tym w tekście archimandryty Ignatiosa (Kazakosa). Cudem jest przemiana, przyjście do Boga, święci często nazywają to cudem największym. O cudownej drodze Anastazji Niescierenko od prawniczki pracującej w banku, do siostry miłosierdzia w mińskim monasterze św. Elżbiety w tekście „Siostra”.

O świętości kosowskiej ziemi w rozmowie z archimandrytą Damianem (Cvetkoviciem), sekretarzem diecezji żickiej, ziemi, której nic nie może wyrwać z serca Serba.

W Mediolanie w końcu marca, spotkali się członkowie sekretariatu Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławia. Był tam Eugeniusz Czykwin, wchodzący w skład sekretariatu. Temat wojny na Ukrainie zdominował dyskusję. Z bólem mówiono o konflikcie między prawosławnymi narodami. Przedstawiciele Egiptu mówili o groźbie głodu w ich kraju i innych afrykańskich, importujących duże ilości zboża z Ukrainy i Rosji.

Mamy i radosną informację. Na kwietniowej sesji Rady Miasta Białystok głosowano nad udzieleniem 80-procentowej bonifikaty na zakup budynku, w którym mieści się szkoła Cyryla i Metodego. Budynek mogą prawosławni kupić za cztery miliony złotych mniej, niż jego rynkowa wartość!

Anna Radziukiewicz