Home > Artykuł > Maj 2022 > Handlarzowi o zbawieniu wszystkich grzeszników

Handlarzowi o zbawieniu wszystkich grzeszników

Chciałbyś, aby Bóg ułaskawił wszystkich grzeszników podczas Sądu Ostatecznego. Znów kusisz Chrystusa, jak kusił Go ten przeciwnik Boży na Górze Kuszenia. Jeżeli jesteś Synem Bożym litościwym, zmiłuj się nad Judaszem i Kainem i nad wszystkimi wielkimi grzesznikami, a oddam ci pokłon! – w ten sposób można zrozumieć twoje kuszenie Chrystusa. Na coś takiego sam Pan mógłby ci odpowiedzieć następująco: Czyż nie okazałem wystarczającej łaski, kiedy z wiecznej sławy swojej zszedłem do ciemności ludzkich i oddałem całego Siebie na ofiarę za ludzi? Jak mogę zmiłować się nad tymi, którzy nigdy nie prosili mnie o łaskę? Którzy do ostatniego swojego tchu gardzili zaoferowaną przeze mnie łaską? Którzy krew moich wiernych naśladowców przelewali jak wodę? I którzy do końca pozostali sługami szatana?

I skąd się to bierze, że śmiertelni ludzie porównują się w łasce z najbardziej łaskawym Bogiem, a nawet uważają się za jeszcze bardziej łaskawych niż Bóg? Zajrzyj głęboko w swoje wnętrze i zobaczysz, jak bardzo jest ograniczona i nędzna łaska człowiecza.

Zbadaj, czy mógłbyś sam i z łatwością wybaczyć przyjacielowi, który trzy razy przysiągłby, że Cię nie zna? I czy wybaczyłbyś człowiekowi, który z mieczem w ręku prześladowałby twoich krewnych, aż do ich unicestwienia? I czy wybaczyłbyś temu, kto szydzi ze wszystkiego, co dla ciebie jest najświętsze?

A Jezus wybaczył Piotrowi, który trzy razy się go wyrzekł. I wybaczył Szawłowi, który prześladował Jego naśladowców, Jego krewnych. I wybaczył Augustynowi, który wyśmiewał świątynię chrześcijańską.

Wybaczył wszystkim, którzy pokutowali w sercu i którzy obrócili swój sprzeciw w gorliwość wobec Boga i świątyni Bożej.

Wybaczy i na Sądzie Ostatecznym wszystkim pokutnikom, którzy chociażby dopiero na łożu śmierci okazali skruchę za swoje złe uczynki, uznali Chrystusa za Syna Bożego i błagali Go o zbawienie. Wybaczy także tym, którzy w Jego imieniu okazali nawet na tyle litości w swoim życiu, by szklanką zimnej wody napoić jednego z Jego małych naśladowców.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

tłum. Vladan Stamenković