Home > Artykuł > Maj 2022 > Łączy i daje szanse

– Ogromna wiedza, kontakt z ludźmi z którymi łączy mnie tak dużo, to wszystko jest tak wartościowe – na pytanie co osobiście daje udział w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej opowiada Natalia Ławreszuk, tegoroczna zdobywczyni trzeciego miejsca. – Bardzo dużo się dowiedziałam, ale za najcenniejsze uważam przyjaźnie, które się zawiązały między nami – dodaje Nikola Kozieja, zdobywczyni czwartego miejsca. Nagrodę główną, wysokiej klasy laptop zdobył Paweł Górski, a zdobywcą drugiego miejsca jest Gabriel Borecki. Zwycięzcami, co organizatorzy zgodnie podkreślają od lat, są wszyscy uczestnicy, bo tu zdobywają wiedzę, która pomaga w rozwoju duchowym.

18 marca odbyło się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku rozstrzygnięcie kolejnej olimpiady. Tegoroczna była poświęcona nauczaniu apostoła Pawła. – To postać szczególna – mówił arcybiskup Jakub – która chyba każdego porusza. Z prześladowcy stał się apostołem. Charakteryzowała go wyjątkowa szczerość. Myślał, że służy Bogu, prześladując chrześcijan, był w tym szczery. Bóg pokazał mu, czym jest prawdziwa służba Boża.

O. dr Andrzej Baczyński, przedstawiciel metropolity Sawy, z którego błogosławieństwa olimpiada się odbywa, mówił: – Drodzy finaliści, laureaci, uczestnicy, życzę wam, aby wasze życiowe wybory były zawsze trafione. Apostoł Paweł niech służy wam przykładem ze swoją wiarą, nadzieją, miłością, gorliwością, umiłowaniem Chrystusa. Postać apostoła świadczy o wielkim cudzie przemiany ludzkiego serca. Św. Izaak Syryjczk mówił, że taka przemiana jest większym cudem niż stworzenie nieba i ziemi. Przy stworzeniu nieba i ziemi potrzeba była wola Boża, a przy przemianie człowieka są potrzebne wola Boża i wolna wola człowieka.

O. Mirosław Filomoniuk opowiedział o jednym z laureatów. Mykoła Masiuk, pochodzący z Sum na wschodzie Ukrainy, jest uczniem w szkole rolniczej w Pszczelej Woli pod Lublinem. Pojechał do domu na ferie. Na kilka dni przed powrotem wybuchła wojna. Rodzice nie zdecydowali się na puszczenie go z powrotem do Polski. Mykoła w trzecim etapie olimpiady uczestniczył zdalnie. – Był bardzo wzruszony. Dziękował, że o nim pamiętamy, że umożliwiliśmy mu odpowiadanie. Daliśmy mu wsparcie, kiedy jego ojczyzna odzyska pokój, będzie chciał dalej się rozwijać.

W tym roku, po raz pierwszy, przyznano nagrody za kulturę słowa. Zdobyli je Natalia Ławreszuk i Gabriel Borecki.

Licząc od uzyskania na olimpiadę akredytacji ministerstwa edukacji i nauki, była to dwudziesta edycja. Pomysł narodził się wcześniej. I podobnie jak wiele innych wcielony został w życie przez matuszkę Halinę Borowik:
– Gdy zostałam powołana na doradcę metodycznego nauczycieli religii prawosławnej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, pracowałam pod opieką dyrektora dr. Jana Zieniuka i konsultanta dr. Jerzego Kuźmiuka. Pojawiły się olimpiada, turniej czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich, konkurs recytacji poezji religijnej, wystawy plac plastycznych. Te formy edukacyjne wzbogacały nauczanie religii. Katechezę prawosławną stawiały na równi z innymi przedmiotami. W czasie mojej pracy odbyło się osiem olimpiad, które miały miejsce w monasterach w Supraślu, na Świętej Górze Grabarce, w szkołach, Centrum Kultury Prawosławnej, by młodzież miała jednoczesnej możliwość modlitwy i poznawania siebie. To, a także dzielenie się wiedzą z rówieśnikami, kontakt z duchownymi, dyplom, stanowiły nagrodę. Jestem wdzięczna Bogu, hierarchom naszej Cerkwi, doradcom, katechetom, młodzieży, że olimpiada trwa nieustannie.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk

fot. autorka