Home > Artykuł > Maj 2022 > To My

Pod tym hasłem raz w miesiącu w Białymstoku w Centrum Kultury Prawosławnej odbywają się spotkania młodych, oddzielnie dla młodzieży licealnej i studentów. To nowa inicjatywa. 22 marca i 10 kwietnia mowa była o prawosławiu w Albanii. Gościem była ihumenia Katarzyna z monasteru w Zaleszanach, która o tamtejszej Cerkwi żywo opowiadała, przedstawiając postać jej zwierzchnika arcybiskupa Anastasiosa (o postaci więcej poniżej). – Warto było przyjść – podkreśla Mikołaj Zdrajkowski. – Nie znałem wcześniej władyki, a niewątpliwie jest to postać, o której warto wiedzieć więcej. Wtórowała mu Natalia Ozimek: – To, że władyka jest tak dostępny dla zwykłych ludzi, umie łatwo nawiązywać kontakt, że robi tak dużo, zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Myślę, że młodzież chętnie pozna inne osoby związane z prawosławiem.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk

fot. Aleksander Wasyluk