Home > Z kraju > W Miękiszach wyświęcono kaplicę

W Miękiszach wyświęcono kaplicę


Arcybiskup bielski Grzegorz, z którym współsłużyli duchowni z okolicznych parafii, wyświęcił 29 kwietnia, w piątek Swietłej Siedmicy, w dniu pamięci Ikony Matki Bożej Żywonosny Istocznik, kaplicę w Miękiszach w parafii Pasynki, znajdującej się w dekanacie bielskim.


Świątynia została ufundowana na źródle, woda z którego pomogła wielu w wyjściu nawet z ciężkich chorób.
Akafisty do Matki Bożej są już służone na tym miejscu od ponad roku. Kult Matki Bożej w jej Ikonie Żywonosny Istocznik szybko w Miękiszach się rozwija, znajdując w tej wsi, parafii, Bielsku Podlaskim i w innych miejscowościach, oddanych wiernych i ofiarodawców.
Miejsce staje się namodlone, jest niezwykle zadbane, położone w uroczej okolicy. Przyciąga coraz więcej pielgrzymów.

Więcej o uroczystościach, światyni i ludziach, w czerwcowym wydaniu PP.

Anna Radziukiewicz

fot. autorka