Home > Z kraju > Poświęcenie kamienia węgielnego w Gładyszowie

Poświęcenie kamienia węgielnego w Gładyszowie

18 czerwca w Gładyszowie na Łemkowszczyźnie odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Podczas obrzędu w fundamenty budującej się świątyni wmurowany został kamień węgielny oraz akt erekcyjny. Obrzędowi przewodniczył arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz w asyście duchowieństwa dekanatów gorlickiego i krynickiego oraz ks. Bogdana Biłasa z Ukrainy.

Władyka Paisjusz przed rozpoczęciem obrzędu poświęcenia kamienia węgielnego w swoim słowie poprosił wszystkich zebranych o wspólną modlitwę w intencji wspólnego dzieła jakim jest budowa nowej – drewnianej – świątyni w Gładyszowie.

Podczas uroczystości obecni byli także wójt gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin, wykonawca, który podjął się trudu budowy drewnianej cerkwi Wiesław Twaróg, a także pan inżynier inspektor nadzoru Janusz Rotko.

Drewniana cerkiew w Gładyszowie poświęcona św. Janowi Chrzcicielowi będzie żywym pomnikiem przypadającej w tym roku 75. rocznicy tragicznej akcji „Wisła” i wszystkich ofiar obozu koncentracyjnego w Jaworznie.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie tego wiekopomnego dzieła budowy cerkwi w Gładyszowie. Każda, nawet najmniejsza, Wasza dobrowolna ofiara przybliża nas do upragnionego celu.

Wpłat można dokonywać na specjalnie utworzone konto budowy cerkwi w Gładyszowie

20 8797 1039 0030 0399 2337 0002

Bank Spółdzielczy w Grybowie oddział w Uściu Gorlickim

Zapewniamy o naszej codziennej modlitwie za każdego darczyńcę!

o. Jarosław Grycz

fot. o. Andrzej Grycz