Home > Artykuł > Lipiec 2022 > Bielskie święto Bogarodzicy

Bielskie święto Bogarodzicy

502 lata po tym, jak królowa Helena, żona króla Aleksandra Jagiellończyka, podarowała starodawnemu miastu Bielsk do jego cerkwi zamkowej Ikonę Bogarodzicy Hodegetrii, metropolita Cerkwi w Polsce Sawa ustanowił święto tej Ikony. Jest obchodzone od 2009 roku. Bardzo uroczyście.

Ikona została poddana konserwacji w 1971 roku i umieszczona w najstarszej teraz bielskiej cerkwi Preczystieńskiej w Gornim Miestu, w części ołtarzowej. Jej kopia znalazła się w kiocie po lewej stronie nawy. Arcybiskup bielski Grzegorz zamienił w 1998 roku miejsce oryginalnej Ikony i jej kopii. Od tego czasu zaczęto każdego piątku służyć przed bielską Putiewodzietielnicą akafisty.

Kult Matki Bożej w Jej Bielskiej Ikonie rozwijał się. W 2009 roku z Ikoną wyszli bielszczanie, prowadzeni przez hierarchów i duchownych w krestnym chodie z Preczystieńskiej cerkwi na ulice miasta. Tradycją stało się, że każdego roku procesja podąża z katedralnej cerkwi Narodzenia Bogarodzicy do innej bielskiej. W tym roku szła do cerkwi Woskresieńskiej na Traugutta, w której odbyły się główne uroczystości święta Ikony. Liturgię służył metropolita Sawa wraz z arcybiskupem bielskim Grzegorzem i biskupami – siemiatyckim Warsonofiuszem, supraskim Andrzejem i hajnowskim Pawłem.

By cały dzień wielbić Bogarodzicę, od 2016 roku jest organizowany po południu festiwal „Pod opieką Bogarodzicy” przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, której dyrektorem jest o. Jerzy Bogacewicz, i parafię Preczystieńską, której proboszczem jest także o. Jerzy.

Festiwal nabiera rozmachu. Sięga po coraz lepsze i dalsze chóry. W jego szóstej, tegorocznej edycji, wystąpiło dziewięć chórów. Słuchali ich arcybiskup Grzegorz, dziekani – o. Leoncjusz Tofiluk (bielski), o. Michał Niegierewicz (hajnowski), o. Michał Dudicz (narewski), o. Sławomir Jarocewicz (kleszczelewski) i wielu duchownych, burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski, na ręce którego organizator festiwalu złożył podziękowanie za sfinansowanie w dziewięćdziesięciu procentach przedsięwzięcia przez Miasto Bielsk Podlaski, Katarzyna Korycka, dyrektor biura dziedzictwa narodowego urzędu marszałkowskiego województwa podlaskiego, Elżbieta Fionik, dyrektor Bielskiego Domu Kultury, w którego reprezentacyjnej, pięknej sali widowiskowej odbywał się koncert, współpracę z którą chwalił o. Jerzy. Słuchało gdzieś ze czterysta osób, które wypełniły całą widownią, a jeszcze i miejsca stojące „zajęli”.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz, fot. autorka, bielsk.eu