Home > Artykuł > Lipiec 2022 > Prawosławie na świecie

Gruzja

Nad Jordanem powstanie Gruzińskie Centrum Kultury

Władze Jordanii przekazały Gruzji działkę nad rzeką Jordan, podał portal patriarchate.ge. Parcela o powierzchni 4000 metrów kwadratowych znajduje się w pobliżu miejsca, w którym Chrystus przyjął Chrzest.

„Dzisiaj byliśmy świadkami historycznego wydarzenia – przekazano Tbilisi działkę nad Jordanem w pobliżu miejsca chrztu Zbawiciela. Po trzystu latach Gruzja wróciła do Ziemi Świętej! Z błogosławieństwa patriarchy powstanie tu Gruzińskie Centrum Kultury” – napisał na swoim profilu na Facebooku premier Gruzji Irakli Garibashvili.

„To pierwsze miejsce w Ziemi Świętej, oficjalnie przekazane Gruzji w naszych czasach. Będą tu eksponowane kopie materiałów związanych z Ziemią Świętą, stworzony zostanie ośrodek dla naszych pielgrzymów, a także dla Gruzinów mieszkających w Izraelu i Jordanii” – podkreślono na portalu patriarchatu gruzińskiego.

To radosne wydarzenie dla wszystkich Gruzinów stało się możliwe dzięki wspólnym wysiłkom władz świeckich i duchowych. Udział naszego drogiego Patriarchy, Jego Świątobliwości Eliasza, jego wielki międzynarodowy autorytet jest nieoceniony – powiedział Irakli Garibashvili.

Premier Gruzji podziękował patriarsze Jerozolimy Teofilowi III, arcybiskupowi Jordanii Krzysztofowi, królowi Jordanii Abdullahowi II i księciu Ghazi. Na znak wdzięczności wręczył królowi Jordanii Order Złotego Runa oraz odczytał posłanie patriarchy gruzińskiego.

Jerozolima

175 lat Rosyjskiej Misji Duchownej w Jerozolimie

W dzień Ducha Świętego, który zgodnie z wieloletnią tradycją jest corocznym świętem obecności Cerkwi rosyjskiej w Ziemi Świętej, patriarcha Jerozolimy Teofil III odprawił Liturgię w katedrze Świętej Trójcy w Jerozolimie. Współsłużyli z nim m.in. metropolita Jelenopola Joachim, sekretarz generalny patriarchatu jerozolimskiego arcybiskup konstantynski Arystarch, kierownik Rosyjskiej Misji Cerkiewnej w Jerozolimie, archimandryta Aleksander (Jelisow), kierownik Rosyjskiej Misji Cerkiewnej w Rosyjskiej Cerkwi za Granicą archimandryta Roman (Krasowski), zastępca przedstawiciela Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej, archimandryta Jan (Meiu), arabskojęzyczni duchowni Jerozolimskiej Cerkwi Prawosławnej.

Przybyli ambasadorowie Rosji i Białorusi w Izraelu, członkowie rosyjskiego korpusu dyplomatycznego, duchowni Kościołów chrześcijańskich Jerozolimy.

Po nabożeństwie patriarcha Teofil życzył duchownym Misji Rosyjskiej kontynuowania błogosławionej posługi w Świętym Mieście Jerozolimie na rzecz umocnienia jedności obu Cerkwi oraz dla duchowego dobra dziesiątek tysięcy rosyjskich pielgrzymów, którzy co roku odwiedzają Ziemię Świętą.

Okazjonalne posłanie z okazji 175 rocznicy powstania rosyjskiej duchowej misji w Jerozolimie przesłał także patriarcha moskiewski Kirył.

„Wkrótce po chrzcie Rusi pierwsi pielgrzymi ruszyli do Ziemi Świętej, chcieli pokłonić się miejscom związanym z życiem i podwigiem Zbawiciela” – napisał. „Od tego czasu, dzięki łasce Bożej, potok pobożnych rosyjskich pielgrzymów do Życiodajnego Grobu Pańskiego nie ustaje. Nasi przodkowie udawali się w granice Palestyny, odważnie pokonując tysiące kilometrów trudnej i pełnej prób drogi, znosząc nieszczęścia i wielkie ograniczenia. To właśnie troska o rosyjskich pielgrzymów, ich bezpieczeństwo i dobro stała się głównym powodem powołania w 1847 roku specjalnej duchowej misji, mającej na celu otoczenie opieką naszych rodaków przybywających do Ziemi Świętej.

Od tego czasu zrobiono wiele dla wzmocnienia rosyjskiej obecności w Palestynie. Z wdzięcznością wspominamy gorliwą pracę pierwszego kierownika Misji biskupa Porfirego (Uspieńskiego) i archimandrytę Antoniego (Kapustina), który nabył dużą liczbę parceli, na których następnie wzniesiono cerkwie i monastery gdzie do dziś zanoszona jest modlitwa (…).

Dziś Rosyjska Misja Cerkiewna w Jerozolimie nadal niesie odpowiedzialną posługę, z gościnnością Abrahama wita i otacza duchową opieką licznych pielgrzymów, wnosi znaczący wkład w rozwój stosunków międzyprawosławnych, międzyreligijnych i międzywyznaniowych”.

Zbezczeszczenie czasowni na Syjonie

Wczesnym rankiem 6 czerwca grupa około pięćdziesięciu izraelskich ekstremistów wtargnęła przez bramę ogrodzenia i włamała się do czasowni patriarchatu jerozolimskiego na Górze Syjon. Sprawcy zbezcześcili wnętrze kaplicy, grożąc ochroniarzowi, że wiedzą, gdzie mieszka i go zabiją. Wandale wielokrotnie włamywali się i bezcześcili kaplicę, podnosząc rękę na świętość oraz zagrażając chrześcijańskiemu świadectwu chrześcijańskiej obecności w tym świętym miejscu, w którym miała miejsce zarówno Ostatnia Wieczerza, jak i zstąpienie Ducha Świętego na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

Uciekającemu przed ekstremistami, strażnikowi udało się wezwać policję, która wkrótce przybyła na miejsce zdarzenia.

Patriarchat jerozolimski zdecydowanie protestuje przeciwko takim absolutnie niedopuszczalnym aktom i będzie w każdy możliwy sposób dochodzić sprawiedliwości i zapewniać bezpieczeństwo swemu personelowi.

Skargę do policji złożył przewodniczący departamentu finansowego patriarchatu jerozolimskiego, metropolita kapitoliński Hezychiusz, który zażądał podjęcia wszelkich kroków w celu odnalezienia wandali i przywrócenia sprawiedliwości w imię pokoju i spokoju chrześcijan.

Rosja

Metropolita Hilarion (Ałfiejew) wykluczony ze stałego członkostwa w Synodzie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej

Metropolita Hilarion (Ałfiejew) został zwolniony ze stanowiska przewodniczącego departamentu cerkiewnych stosunków zewnętrznych patriarchatu moskiewskiego i usunięty ze stałego członkowstwa w Świętym Synodzie – taką decyzję podjął 7 czerwca Synod Ruskiej Cerkwi Prawosławnej. Metropolita został również zwolniony ze stanowiska rektora Cerkiewnych Studiów Podyplomowych i Doktoranckich im. Świętych Równych Apostołom Cyryla i Metodego.

Władyka Hilarion obejmie budapeszteńsko-węgierską diecezję Ruskiej Cerkwi Prawosławnej.

Nowym przewodniczącym departamentu cerkiewnych stosunków zewnętrznych został metropolita korsuński Antoni, któremu nadano tytuł wołokołamski.

Nowo wybrany przewodniczący w dalszym ciągu będzie tymczasowo kierować egzarchatem Europy Zachodniej oraz urzędem patriarchatu moskiewskiego do spraw instytucji zagranicznych.

Metropolita Hilarion poinformował że nie podano mu wszystkich szczegółów dotyczących powodów jego odsunięcia. Jego zdaniem, został odwołany z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej. Władyka porównał sytuację do „ostrego zakrętu”, w który się „nie wpisał”.

Wielu szczegółów sam nie znam. Powiedziano mi, że ta decyzja nie jest związana z żadnymi uchybieniami w działalności departamentu cerkiewnych stosunków zewnętrznych, ani cerkiewnych studiów podyplomowych i doktoranckich, ani tej świątyni, ani czernihowskiego patriarchalnego podwor’ja, ani innych instytucji cerkiewnych, którymi kieruję – powiedział metropolita po Liturgii w cerkwi Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” na Bolszoj Ordynkie. – Poinformowano mnie tylko, że zmieniła się sytuacja społeczno-polityczna. Można uznać, że droga ostro zakręciła, nie zmieściłem się w niej i wylądowałem na poboczu.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

na podst. spzh.news, sobor.by, pravoslavie.ru, church.by

oprac. Ałła Matreńczyk

fot. patriarchate.ge, spzh.news