Home > Z kraju > Spotkanie młodzieży z arcybiskupem Jerzym

Spotkanie młodzieży z arcybiskupem Jerzym

22 lipca w monasterze Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu odbyło się spotkanie młodzieży z arcybiskupem wrocławskim i szczecińskim Jerzym, rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym. Wzięło w nim udział około dziewięćdziesiąt młodych osób z dwudziestu państw świata. Każdy miał okazję zadać hierarsze pytania, które dotyczyły różnych kwestii, m.in. życia liturgicznego, duchowości, teologii, współczesnych problemów światowego prawosławia.

Relacja z wydarzenia w sierpniowym wydaniu „Przeglądu Prawosławnego”.


Arcybiskup w wyczerpujący i przystępny sposób wyjaśnił wiele zagadnień, nurtujących młode pokolenie. Hierarcha podzielił się swoimi wspomnieniami z przebywania w monasterach w Supraślu i Paraklitu w Grecji. Powiedział o relacjach pomiędzy Cerkwią prawosławną a Kościołem rzymskokatolickim w Polsce, specyfice funkcjonowania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Akademii Supraskiej. Mówił o mistyce światła w tradycji Cerkwi prawosławnej, znaczeniu cierpienia Chrystusa na krzyżu, duchowych skutkach pandemii. Arcybiskup wskazał różnice pomiędzy patriotyzmem, nacjonalizmem i etnofiletyzmem, poruszył problematykę osądzania oraz opowiedział o konsekwencjach nienawiści i zazdrości. Hierarcha podkreślił potrzebę usilnej i szczerej modlitwy o pokój na świecie, szczególnie w dzisiejszych czasach.


Na zakończenie wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że spotkanie było niezwykle interesujące, inspirujące, skłaniające do duchowych rozważań.

Andrzej Charyło
fot. autor