Home > Z kraju > Przegląd Prawosławny na wakacje

Przegląd Prawosławny na wakacje

Około dziewięćdziesięciu młodych ludzi z dwudziestu państw m. in. z Białorusi, Finlandii, Francji, Serbii, Rumunii, Ugandy, USA, Wielkiej Brytanii, zgromadziło się w monasterze w Supraślu na tygodniowym spotkaniu. W sytuacji, kiedy nastąpiło w ostatnich latach wyraźne „uśpienie” działalności Syndesmosu – światowej, o charakterze federacyjnym, organizacji młodzieży prawosławnej, owa polska inicjatywa nabiera szczególnej rangi. Pobłogosławili ją i docenili hierarchowie Cerkwi w Polsce. Z młodzieżą spotkał się metropolita Sawa, arcybiskupi białostocki i gdański Jakub, wrocławski i szczeciński Jerzy, biskup supraski Andrzej. Były to szczere i otwarte rozmowy hierarchów i młodzieży. Bo w światowym prawosławiu nastał czas kryzysu, podziałów, a globalna polityka napiera i na Cerkiew. Może więc nadzieję na uzdrawianie sytuacji należy także pokładać i w młodzieży, o czym wyraźnie mówił metropolita Sawa i władyka Jerzy. Przeczytamy o tym w tekście Andrzeja Charyły „Bądźcie przykładem”.

Czym jest „światło Taboru”, dlaczego nasza Cerkiew tak uroczyście świętuje Przemienienie Pańskie? Bo cały świat stworzony jest powołany do tego, by napełnił się łaską Bożą, zabłysnął chwałą, którą częściowo oglądali apostołowie na Górze Przemienienia, by to święto przypominało, że po śmierci czeka nas zmartwychwstanie i udział w niekończącej się chwale Boga – snuje na ten temat rozważania o. Konstanty Bondaruk.

Parafia na Wygodzie ma już 40 lat. Ale w tekście „Parafia Wszystkich Świętych” Ałła Matreńczyk sięga do historii z końca XIX wieku, czyli czasu założenia nowego cmentarza, a kończy na współczesności.

Piszemy jeszcze o innych parafiach – w Narwi, gdzie proboszczem jest o. Michał Dudicz i w Mrągowie – tam proboszczem jest o. Jarosław Kupryjaniuk. Jakże w różnych warunkach funkcjonują obie wspólnoty, ale jedną cechę mają wspólną – przedsiębiorczych, pracowitych i oddanych Cerkwi proboszczów. A to dar dla wspólnoty.

Przedłużamy cykl „Wobec unii”. W nim rozmowa z biskupem supraskim Andrzejem „Pod duchowym zaborem”, w której hierarcha z niepokojem mówi o prounijnych inicjatywach supraskich władz, jednocześnie sięga do historii sprzed wieków, jako znawca problematyki unii papieskich. Drugi tekst przybliża synod w Zamościu z 1720 roku i latynizację po nim unickich nabożeństw, obrządków, ksiąg, sztuki, także polonizację Kościoła unickiego.

W tym wydaniu często wracamy do Supraśla. Kolejny o nim tekst to „Diament”. Diamentem nazwał archeolog prof. Maciej Karczewski supraskie katakumby. Właśnie 19 czerwca spotkali się w Supraślu uczeni, reprezentujący różne uczelnie, by pochylić się nad tym unikalnym zabytkiem z XVI wieku i zastanowić się nad sposobem jego badania i rewitalizacji.

„Tarasewicz – doktorem honoris causa”. Tekst ten i inny „Malarskie odkrycia Leona Tarasewicza” o wybitnym malarzu z Walił, którego uhonorowano 22 czerwca najwyższym tytułem, jaki może przyznać wyższa uczelnia – doktorem honoris causa. Uczynił to, w niezwykle uroczystej oprawie, Uniwersytet w Białymstoku. Wydarzeniu towarzyszy wystawa prac artysty w gmachu UwB przy Świerkowej.

„Czuję, że cierpię z powodu wiary, prawdy i otwartości oraz miłości do prostych ludzi, którzy w ciemności sprzedają swych najlepszych przyjaciół, ludzi bolejących za nich, swych pasterzy” – tak pisał w liście z 9 lipca 1918 roku święty z Policznej, Jerzy, zamordowany pod chińską granicą, który osierocił czwórkę dzieci. Jego pamięć czczą mieszkańcy jego rodzinnej wsi. O tym w tekście Doroty Wysockiej „Święty z naszej wsi”.

Zmarł wybitny ikonopisiec, Grzegorz Zinkiewicz. Jego postać w poruszającym tekście przybliża jego przyjaciel i uczeń o. Maciej Leszczyński. Niestety, pośmiertnie przyjdzie się nam docenić tego obdarzonego przez Boga talentem skromnego w swym zachowaniu, człowieka.

Poseł Eugeniusz Czykwin w „Notatkach z Wiejskiej”, pisze jak Sejm stał się areną wojny polsko-polskiej, na której krytyka politycznego przeciwnika stała się głównym celem, a do pognębienia oponenta używa się argumentu, że ktoś „służy interesom Putina”. Ale tak naprawdę poseł porusza problem sankcji wobec Rosji, które uderzają w interes Polski, jak embargo na rosyjski węgiel. Czym to będzie skutkować w budżecie przeciętnego obywatela, o tym w tekście.

Anna Radziukiewicz