Home > Artykuł > Najnowszy numer > Wielkie są dzieła Twoje

– „Wielki jesteś Panie i wielkie są dzieła Twoje!”. Kto ma wątpliwości niechaj przyjeżdża do Zaleszan – 30 lipca w dniu święta Zaleszańskiej Ikony Bogarodzicy – mówił metropolita warszawski i całej Polski Sawa. Uroczystości odbywają się zawsze w ostatnią sobotę lipca, kiedy to tutejszy dom zakonny św. wielkiej męczennicy Katarzyny Aleksandryjskiej staje się miejscem modlitwy wielu wiernych.

W tym roku w przygotowaniach do święta aktywnie uczestniczyła młodzież. Po raz pierwszy bractwo młodzieżowe zorganizowało obóz roboczy (piszemy o nim na str. 35). Już w piątek przybyły, po raz pierwszy, piesze pielgrzymki z Hajnówki i Bielska Podlaskiego. Pielgrzymi z różnych stron Polski przyjechali też autokarami i samochodami. Nabożeństwa, przed ikonami Bogarodzicy – Zaleszańską i Leśniańską (więcej na str. 23-26). trwały całą noc. Głównej Liturgii przewodniczył metropolita Sawa, wraz z nim modlili się arcybiskup bielski Grzegorz, biskupi – hajnowski Paweł i siemiatycki Warsonofiusz, wielu duchownych z różnych diecezji i wierni. Wszyscy przybyli, by pokłonić się Bogarodzicy. Na Zaleszańskiej Ikonie, napisanej zgodnie z widzeniem Bogarodzicy, która w 2013 roku ukazała się modlącej o uzdrowienie bogobojnej kobiecie, widać wszystko – Matkę Bożą z wyciągniętymi rękami, ogień, ciała męczenników podlaskich, w tym dzieci. Przed oczami staje, opisywana przez świadków, zbrodnia z 29 stycznia 1946 roku, kiedy żołnierze zbrojnego podziemia, pod przywództwem kapitana Romualda Rajsa „Burego”, spalili Zaleszany i zabili część mieszkańców, także dzieci. Ich jedyną winą było to, że byli prawosławni. Jest też troparion: Radujsia, Błahodatnaja Bohorodice Diewo, wieś Zaleszany ot unicztożenija wrażyja sochraniła jesi, i nas nynie prosiaszczych Twojeja pomoszczy i zastuplenija, ot diawolskich kozniej zaszczyti, moliaszczy Syna Twojeho i Boha naszego, pomiłowati duszy nasza. Bogarodzica jednoznacznie pokazała, że jest blisko. Kobieta otrzymała uzdrowienie, a wierni utwierdzili się w wierze.

Ci, którzy zginęli w Zaleszanach, w 2020 roku zostali dołączeni do grona męczenników podlaskich i chełmskich. Ku ich czci i św. Katarzyny jest budowana murowana cerkiew.

– Kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu nikt nawet nie marzył, że będziemy przeżywać taką uroczystość – mówił metropolita Sawa. – Nikt się nie spodziewał się, że w tej wsi będzie wznoszona świątynia ku chwale Boga i na pamiątkę tych, którzy oddali życie. Nie my, a Bóg naszymi rękami czyni wielkie cuda. Trzeba mieć rozumną wiarę, która umie ocenić każdą sytuację, otwarte serce chrześcijanina, który miłuje i rozum o szerokich horyzontach.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk, fot. autorka

Nawet mała ofiara wspomoże budowę:

Dom Zakonny Świętej Wielkiej

Męczennicy Katarzyny

Zaleszany 21, 17-250 Kleszczele

Bank Spółdzielczy w Brańsku

18 8063 0001 0070 0706 5918 0001