Home > Z kraju > Sympozjum pamięci prof. Andrzeja Łapki

Sympozjum pamięci prof. Andrzeja Łapki

31 sierpnia w Akademii Supraskiej odbyło się sympozjum pamięci prof. Andrzeja Łapki, który był szanowanym i cenionym nauczycielem akademickim Politechniki Białostockiej, a także społecznikiem, współzałożycielem Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, pełniącym przez wiele lat funkcję przewodniczącego jego Zarządu Głównego, a także fundatorem Fundacji Oikonomos i członkiem konwentu Akademii Supraskiej. Odszedł do życia wiecznego po ciężkiej i długiej chorobie 25 sierpnia 2015 roku.

Spotkanie rozpoczęło się od panichidy w intencji śp. Andrzeja Łapki w głównej monasterskiej cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy. Następnie w auli Akademii Supraskiej współpracownicy, przyjaciele i uczniowie cenionego naukowca podzielili się swoimi wspomnieniami o zmarłym profesorze, który był osobą pełną dobroci, spokoju, otwartości, potrafiącą jednoczyć ludzi, a jednocześnie wspaniałym organizatorem i cenionym naukowcem.

Arcybiskup białostocki i gdański Jakub powiedział: „Osobowość profesora Andrzeja Łapko poznawałem przez pryzmat jego działalności społecznej. Był on człowiekiem bezinteresownym, sumiennym, zawsze oddanym sprawie, niezwykle skromnym, pokornym, odnoszącym się z szacunkiem do każdego i wyjątkowo wrażliwym. To wiem, bo czasami mieliśmy osobiste rozmowy. Uogólniając wszystkie jego cechy mogę powiedzieć, że był człowiekiem niezwykle szlachetnym. Jestem wdzięczny Bogu, że dał mi możliwość spotkać w moim życiu tak zacnego człowieka. W pewnym sensie mogę powiedzieć, że pan profesor był też moim nauczycielem. Jego zachowanie i postawa dużo mnie uczyły”. Hierarcha podzielił się z uczestnikami sympozjum również swymi osobistymi wspomnieniami z ostatniego spotkania z ciężko chorym profesorem w jego domu.


Rektor Politechniki Białostockiej, prof. Marta Kosior-Kazberuk, stwierdziła: „Profesor Andrzej Łapko był nauczycielem, naukowcem, społecznikiem, ale przede wszystkim miał takie cechy osobowości, które integrowały ludzi. Zyskał renomę w Polsce przede wszystkim jako autor doskonałych podręczników do projektowania konstrukcji żelbetowych, z których korzystali studenci w całej Polsce. Profesor zapoczątkował prawdziwe umiędzynarodowienie Politechniki Białostockiej. To on jako pierwszy organizował wymianę nauczycieli, czy wymianę studentów pomiędzy Politechniką Białostocką i innymi wiodącymi uczelniami w Europie. Profesor był też prorektorem do spraw studenckich wtedy, kiedy zaczynał obowiązywać system boloński i to on podjął się wysiłku wprowadzenia założeń systemu bolońskiego w Politechnice Białostockiej. Mimo, że profesor zmarł siedem lat temu, do dziś łączy środowisko akademickie z Fundacją Oikonomos. Pamiętając o nim spotykamy się, wymieniamy wspomnienia, ale też i inspirujemy się dalej”.

Prof. Mirosław Broniewicz z Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej podkreślił: „Wszyscy jesteśmy uczniami profesora Andrzeja Łapko. Poświęcił on czterdzieści lat swego życia pracy naukowej w dziedzinie konstrukcji żelbetowych. Przez to stał się jednym z najwybitniejszych polskich żelbetników. Poza tym, że był wybitnym naukowcem, był również bardzo dobrą i wrażliwą osobą. Poza tym, że był dobrym naukowcem również był bardzo wierzącym człowiekiem. Wielokrotnie rozmawiał o zasadach wiary ze swoimi podopiecznymi, młodymi adiunktami i wskazywał kolejną drogę, którą mogą iść poza pracą naukową”.

Prof. Joanicjusz Nazarko z Międzynarodowej Katedry Logistyki i Inżynierii Usług Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej wspominał: „Poznałem profesora Łapko w Politechnice. W tym czasie pełnił funkcję prorektora najpierw odpowiedzialnego za sprawy dydaktyki, później za sprawy współpracy międzynarodowej. Też realizowałem różne projekty międzynarodowe i takie były nasze pierwsze kontakty zawodowe. Mieliśmy wspólne poglądy i zainteresowania na niwie społecznej i to był ten drugi obszar naszej współpracy. Z czasem zaprzyjaźniliśmy się i byliśmy po prostu przyjaciółmi. Był to taki człowiek o dużym poczuciu misji, zarówno odpowiedzialności za kształcenie młodzieży, za rozwój nauki, ale też o dużym poczuciu swojej tożsamości. Bardzo aktywnie udzielał się w społeczności prawosławnej. Wspólnie z nim i z arcybiskupem Jakubem utworzyliśmy Fundację Oikonomos, z której wyrosła Akademia Supraska. Na pewno to był wybitny naukowiec, społecznik, a jednocześnie człowiek o bardzo dużej wrażliwości. Nie przypominam sobie, żeby wyrażał do kogokolwiek pretensje, żeby się na kogoś obrażał. Był człowiekiem bardzo skromnym, bardzo życzliwym do wszystkich i taki pozostał w mojej pamięci”.

Prof. Jolanta Prusiel, kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, powiedziała: „Profesor Łapko był dla mnie wielkim autorytetem. Odnosił się do każdego z szacunkiem i starał się w każdym widzieć dobro, najlepsze cechy i zawsze był ogromnym wsparciem. Biła od niego pozytywna energia. Zawsze po rozmowie z profesorem, nawet w jakichś chwilach zwątpieniach, człowiek wychodził wzmocniony. Bardzo się cieszę, że miałam okazję być studentką, doktorantką, a później współpracownikiem pana profesora Łapko i cały czas czerpię z doświadczenia, wskazówek profesora i korzystam z tego w dydaktyce i w nauce. Także w Polsce każdy z wielkim szacunkiem wspomina profesora”.


Dr Andrzej Plewa, adiunkt w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, stwierdził: „Profesor Łapko był człowiekiem nadzwyczajnym, wielkim intelektualistą. Poznałem go jako osobę, która charakteryzowała się bardzo dużą wiarą i łączyła w sobie zarazem życie cerkiewne wraz z życiem naukowym. Ukończyłem Politechnikę Białostocką, miał u nas zajęcia, wykłady, ale też poznałem pana profesora ze strony duchowej, z jego zaangażowania, z jego podejścia do wiary, do Cerkwi prawosławnej i ogólnie do chrześcijan. Profesor Łapko powiedział mi o Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego, do którego od razu wstąpiłem. Walne zgromadzenie wybrało mnie na członka zarządu, a pan profesor zaproponował mi, abym był jego zastępcą. Był to ogromny zaszczyt współpracować przez kilka kadencji z panem profesorem. Był na tyle ciepłą osobą, że bardzo wielu ludzi lubiło z nim rozmawiać i to dało się zauważyć. Warto być, pracować i przede wszystkim starać się chociaż odrobinkę być tak dobrym człowiekiem, jakim był profesor”.


Profesor Andrzej Łapko urodził się 15 listopada 1949 roku w Płocku. Do Białegostoku przeprowadził się wraz z rodziną w 1979 roku. W 1991 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym na Politechnice Białostockiej, a w maju 1999 roku otrzymał tytuł naukowy profesora i wkrótce został profesorem zwyczajnym. Od 1993 roku nieprzerwanie pełnił funkcję kierownika Katedry Konstrukcji Betonowych, a następnie Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W latach 1990–1993 był Prorektorem Politechniki Białostockiej ds. Studenckich i Dydaktyki, a w latach 1999–2002 Prorektorem ds. Promocji i Współpracy. Profesor to autor około dwustu pięćdziesięciu artykułów i referatów, sześciu książek naukowych i podręczników akademickich, siedmiu patentów oraz około dwudziestu prac wdrożonych do praktyki budowlanej. Był on też m.in. członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Przewodniczącym Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, aktywnym członkiem Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członkiem kolegiów redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, a także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W ostatnich latach swojej działalności stworzył laboratorium do prowadzenia badań materiałów i konstrukcji o europejskim znaczeniu. Obecnie jego działalność naukową kontynuują wychowankowie, a Laboratorium Katedry Konstrukcji Budowlanych nosi jego imię.

9 czerwca 2022 roku profesor Andrzej Łapko został patronem białostockiego ronda u zbiegu ulic gen. Nikodema Sulika i Konstantego Ciołkowskiego na osiedlu Wygoda. Z wnioskiem o upamiętnienie wybitnego naukowca, nauczyciela i społecznika wystąpili pracownicy Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego.

Andrzej Charyło
fot. autor