Home > Artykuł > Grudzień 2022 > 30 lat hajnowskiego bractwa

30 lat hajnowskiego bractwa

Hajnowskie koło Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego jest najstarszym kołem w Polsce. Założone w 1992 roku cały czas działa przy Cerkwi i na rzecz ludzi. Organizowało pielgrzymki do wszystkich monasterów w kraju i niektórych cerkwi, np. w Chełmie, Słowatyczach, Ożyszu, Warszawie. Wielokrotnie proponowało pielgrzymowanie za granicę – do Poczajowa, Kijowa, Horodka, Istocznika Prawiednoj Anny, Żyrowic, Mińska, Połocka. Organizowało piesze pielgrzymki do Poczajowa. Prowadziło humanitarne akcje pomocy mieszkańcom z Ługańska, Doniecka, Poczajewa, Kijowa. Organizowało zbiórki na rzecz chorych dzieci – dla Kubusia, Filipka, Mikołaja, Zuzi. Poszukiwało dawcy szpiku kostnego.

Jako koło zorganizowaliśmy niepubliczne przedszkole św. św. Cyryla i Metodego. Odrestaurowaliśmy najstarszy krzyż w Hajnówce i od pięciu lat co roku podążamy do niego z krestnym chodem.

We wszystkich hajnowskich cerkwiach organizujemy spotkania z mnichami, historykami, wydawcami.

Z inicjatywy Bractwa przeszliśmy w sześciu krestnych chodach ulicami Hajnówki, uczestniczyliśmy w dziesięciu festynach zdrowia, pięciu balach charytatywnych.

Wydaliśmy książkę autorstwa śp. o. Eugeniusza Podgajeckiego ,,Święta Krynoczka, źródło duchowości prawosławnej”. Założyliśmy bibliotekę, w której z ponad 2000 woluminów korzysta 149 czytelników.

Metropolita Sawa błogosławił obchody naszego jubileuszu na dwa dni – 16 i 29 października. Pierwszy dzień obchodów wypadł na święto parafialne Ikony Matki Bożej Nieczajenna Radość. Główną Liturgię celebrowali metropolita Sawa, arcybiskup bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł i biskup siemiatycki Warsonofiusz. Metropolita odznaczył w tym dniu orderem Marii Magdaliny Równej Apostołom II stopnia Lucynę Ruszuk, która ósmy rok przewodniczy hajnowskiemu kołu, orderem Marii Magdaliny Równej Apostołam III stopnia Nelę Szczukę, która działa w bractwie od początku.

Zarząd Główny Bractwa św. św. Cyryla i Metodego docenił działalność hajnowskich bratczyków, odznaczając Złotym Orderem Braci Sołuńskich o. Marka Jurczuka, Jana Andrejuka, Anetę Kraśko, Ewę Rygorowicz, Michała Bajko, Irenę Gołowaczyk, Srebrnym Orderem Braci Sołuńskich o. Jana Barszczewskiego, o. Jana Romaniuka, Jana Fiedoruka, Sławomira Antypiuka, Walentynę Andrejuk, Katarzynę Czurak, Adama Czuraka, Jerzego Rygorowicza, Annę Muskałę, Piotra Owerczuka, Urszulę Ustyniuk, Edytę Kot, Aleksego Kota, Irenę Fiedoruk, Włodzimierza Fiedoruka.

Lucyna Ruszuk i Nela Szczuka poprzez pokaz slajdów zaprezentowały historię bractwa.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Lucyna Ruszuk, fot. archiwum Bractwa