Home > Artykuł > Grudzień 2022 > Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia

Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia

Ten cytat z Ewangelii św. Łukasza (ŁK 1 48-49) posłużył jako tytuł otwartej 25 sierpnia tego roku w Muzeum Ikon w Supraślu wystawy czasowej, poświęconej słynącym łaskami ikonom Maryjnym na Podlasiu. W jej otwarciu uczestniczył władyka supraski Andrzej, przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem miasta Radosławem Dobrowolskim, duchowni rzymskokatoliccy i prawosławni. Śpiewał chór katedry św. Mikołaja w Białymstoku.

Organizatorzy za cel postawili sobie zapoznanie zwiedzających z historią, tradycją i duchowością wielokulturowego Podlasia. I na tę wielokulturowość, przede wszystkim religijne powinowactwo, położono nacisk. Do muzeum trafiły ikony z Drohiczyna, Bielska Podlaskiego, Brańska, Hodyszewa, Wasilkowa, Sidry, Juchnowca Kościelnego.

Wśród nich tylko jedna jest cennym oryginałem – siedemnastowieczna ikona z cerkwi św. Mikołaja w Drohiczynie, napisana do nie istniejącego już monasteru Świętej Trójcy. Ikona Hodyszewska na przykład to nie ta wisząca w ołtarzu hodyszewskiego kościoła rzymskokatolickiego, dawniej cerkwi, a ikona procesyjna. Niektóre ikony (np. Wasilkowska) zostały napisane specjalnie na wystawę, są zatem odwzorowaniem oryginału. Większość ikon zaznających współcześnie czci w kościołach trafiła tam z cerkwi.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Dorota Wysocka