Home > Artykuł > Grudzień 2022 > Poezja źródeł

17 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce odbył się konkurs recytatorski spotkania z poezją w języku mniejszości narodowych „Poezja źródeł” – dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej.

W tegorocznej XVII edycji wzięło udział 76 uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych, specjalnych i ponadpodstawowych. Konkurs odbywa się z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy, a jego organizatorem jest parafia Zaśnięcia Bogarodzicy w Dubinach, natomiast współorganizatorem Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy tej samej parafii i II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkowym Nauczaniem Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno poezji religijnej, rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów, wskazanie na piękno duchowości prawosławnej, upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich, zaprezentowanie własnej interpretacji utworów poetyckich. Uczniowie recytowali wiersze w języku białoruskim, ukraińskim, rosyjskim i polskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Komisja w składzie o. Sławomir Chwojko, o. Andrzej Busłowski, o. Paweł Korszak, Anna Oksentowicz-Maryniuk, Marzena Sapieżko, nagrodziła następujących uczniów w sześciu kategoriach:

– przedszkola – pierwsze miejsce Amelia Kowalczuk, drugie Krzysztof Dzikiewicz, Anastazja Niczyporuk, trzecie Zofia Szwec, Anastazja Socha, wyróżnienia otrzymali Aleksandra Siemieniuk, Grzegorz Smoktunowicz, Grzegorz Zin, Hanna Marczuk;

– szkoły podstawowe kl. I-III – pierwsze miejsce Nina Białomyzy, drugie Lena Pucinik, Kinga Pawluczuk, trzecie Maria Szpilko, Magdalena Suproniuk, Aleksandra Sidoruk, wyróżnienia Szymon Stepaniuk, Julia Gołubowska, Michał Siemieniuk, Damian Pryczynicz, Igor Dmitruk, Natalia Pańkowska, Magdalena Pańkowska;

– szkoły specjalne – pierwsze miejsce Gabriel Rybaczuk, drugie Stefan Raczkiewicz, trzecie Michał Miszczuk;

– szkoły podstawowe kl. IV-VI – pierwsze miejsce Anna Leszczyńska, Gabriel Ignatowicz, drugie Jakub Aleksiejuk, Hanna Bołtromiuk, trzecie Anastazja Wasiluk, Jakub Biryłko, wyróżnienia Zofia Iwacik, Ksenia Litwiniuk, Anna Minkiewicz, Melania Surel;

– szkoły podstawowe kl. VII-VIII – trzecie miejsce Łukasz Gwoździk, wyróżnienia Maria Aleksiejuk, Oliwia Rzepko;

– szkoły ponadpodstawowe – drugie miejsce Bartosz Jakoniuk, trzecie Magdalena Łęczycka, wyróżnienie przypadło Annie Stepaniuk.

W trakcie siedemnastu lat do konkursu przystąpiło ponad 2400 uczniów z powiatu hajnowskiego, a także m.in. z Bielska Podlaskiego, Białegostoku, Białej Podlaskiej, Gorlic, Warszawy oraz Białorusi i Ukrainy.

Andrzej Charyło

fot. archiwum II LO z DNJB w Hajnówce