Home > Z kraju > Sławiliśmy Nowonarodzonego w kolędach

Sławiliśmy Nowonarodzonego w kolędach

Wróciły do Opery i Filharmonii Podlaskiej Prawosławne Wieczory Kolęd, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią covid 19, na razie bez zagranicznych wykonawców. W tym roku wydarzenie miało miejsce 11 i 12 stycznia, a jego gospodarzem, jak w latach poprzednich, był arcybiskup białostocki i gdański Jakub. To już 41. edycja Wieczorów.

Władyka, zwracając się do widzów, którzy wypełnili wszystkie miejsca, mówił:

– Dzisiejszy wspólny wieczór jest kontynuacja święta Narodzenia Chrystusa. Święto jest bardzo bogate, oprawione w różne tradycje, jedną z nich jest kolędowanie.

– Narodzenie Chrystusa wnosi w serca radość. Jeden z teologów powiedział, żeby zbawiać człowieka, wyzwolić go z więzów grzechu, potrzebna była Boża interwencja – wcielenie Syna Bożego. Syn Boży staje się jednym z nas, kiedy przyjmuje od Bogarodzicy ludzkie ciało. Jest Bogoczłowiekiem, w którym przebywa pełnia boskości i pełnia człowieczeństwa. Poprzez wcielenie, stał się dla nas bliski. Bóg nie zostawił nas po upadku, a oddał Swojego Jednorodzonego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Arcybiskup dziękował, że jego zaproszenie przyjęli między innymi: rzymskokatolicki arcybiskup, metropolita białostocki Józef Guzdek, arcybiskupi – bielski Grzegorz i wrocławsko-szczeciński Jerzy, biskup supraski Andrzej, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, przewodniczący rady miasta Białystok Łukasz Prokorym, wiceprezydenci Białegostoku, starostowie powiatowi, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele służb mundurowych – wojska, policji, straży granicznej, służby celno-skarbowej, obrony terytorialnej, straży pożarnej, lasów państwowych, służby zdrowie, wyższych uczelni, konsulowie, przedsiębiorcy.

Dziękował chórom i ich dyrygentom, dyrektorce Opery i Filharmonii Podlaskiej Wioletcie Bieleckiej oraz reżyserce koncertu, Katarzynie Wyspiańskiej Mirończuk.

A w cześć artystyczną wszedł – dosłownie – z widowni na scenę ze swoimi dziećmi, Marek Ławreszuk, muzyk, wszyscy ze skrzypcami, pięknie wykonując kolędę. Wiersz o świętach i kolędowaniu wyrecytowała bezbłędnie drugoklasistka, Melania Perek. A jego autorem, jak zdradzili prowadzący koncert o. Andrzej Misiejuk i Dorota Sawicka, jest arcybiskup Jakub.

Zaprezentowano kolędy w całej ich różnorodności treściowej, muzycznej i wykonawczej, od młodzieżowego tercetu Biełyje Kryły z Michałowa, pod kierunkiem Aleksandry Jarockiej, po chóralny śpiew duchownych diecezji białostocko-gdańskiej pod dyrekcją o. Bazylego Dubeca. Tego wieczoru wystąpiły także chóry: dziecięcy katedry św. Mikołaja w Białymstoku, przygotowany przez Natalię Listkiewicz, parafii Świętego Ducha w Białymstoku – dyrygent Ireneusz Ławreszuk, parafii Narodzenia Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim – dyrygentka Marta Zinkiewicz, oraz zespół Souwenir pod kierunkiem Jana Chochi, jednocześnie autora i kompozytora kolęd, wykonywanych przez grupę.

– Pandemia nie odebrała nam radości świętowania Narodzenia Chrystusa – powiedział na zakończenie o. Andrzej Misiejuk.

Anna Radziukiewicz Fot. autorka