Home > Z kraju > Dzień babuli i dziaduli

Dzień babuli i dziaduli

Przedszkolaki przedszkola samorządowego nr 14 w Białymstoku, nazywanego Białoruskim, zaprosiły swoich dziadków i babcie na uroczystość im poświęconą – każda grupa do swojego pokoju. To doroczne spotkanie – w tym roku kontynuowane, zorganizowane 20 stycznia – cieszy się dużym powodzeniem. Wnuki bowiem, świetnie przygotowane przez swoje nauczycielki, na tle odpowiedniej dekoracji, prezentują wyuczone tu pieśni i nawet tańce – kolędy w różnych językach, piosenki sławiące dziadków, zapewniając niemal godzinny repertuar. I jeszcze rozdają swym gościom prezenty, przygotowane w przedszkolu.

Siedzący wśród widzów w grupie V, Jerzy Bajena, znany bardziej jako Jurka Bajena, białoruski poeta, mógł mieć satysfakcję, bo dzieciaki wykonały jego dwa piękne wiersze jako piosenki, zaskakując tym samego poetę, prywatnie dziadka Helenki z tejże przedszkolnej grupy, a w ogóle dziadka ośmiorga wnuków, choć sam wychowywał się jako jedynak.

Ta inicjatywa łączy pokolenia i kultury.

Anna Radziukiewicz

fot. autorka