Home > Z kraju > Wręczyliśmy Nagrodę Ostrogskiego Borysowi Russko

Wręczyliśmy Nagrodę Ostrogskiego Borysowi Russko

– Serdecznie dziękuję, bo to dla mnie niewyobrażalnie wielkie docenienie tego, co do tej pory stworzyłem w poezji, jednocześnie zachęta do tego, by tworzyć dalej – mówił podczas wręczenia Nagrody Ostrogskiego jej laureat Borys Russko. – To dla mnie najwyższe wyróżnienie.

Nagrodę wręczyliśmy w katedralnym soborze w Warszawie, w dolnej cerkwi. Na ręce proboszcza parafii św. Marii Magdaleny o. Anatola Szydłowskiego, składamy podziękowanie za umożliwienie uhonorowania naszego laureata w tak godnym miejscu.

Borys Russko, urodzony w 1929 roku w Białowieży, jest nestorem polskich poetów, nieustannie tworzącym. Autor prawie 25 tomów poetyckich, przygotował teraz do wydania trzy kolejne – „Czytanie z ust natury”, „Światy nie tknięte czasem” i „Z Ogrodu za zasłoną”. (Chodzi o Ogród transcendentny, pisany więc z dużej litery.)

Ten prawie 94-letni poeta zadziwia krytyków literackich. „Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że nikt nie pisze jak Borys Russko. Jego poezji nie da się porównać do niczego. Zupełnie odrębna (…) w swojej konstrukcji, niezwykle precyzyjna” – pisze poeta, eseista, krytyk literacki, członek zarządu głównego Związku Literatów Polskich Stefan Jurkowski.

To poezja inspirowana przede wszystkim wiarą, matematyką i fizyką, nieustannie odwołująca się do dzieł Genialnego Matematyka (bo wiele jest imion Boga w tej twórczości), usiłująca zajrzeć „za horyzont horyzontów”, wyznaczyć dla poetyckiej intuicji i wyobraźni nowe drogi, ale zawsze w synergii z Bogiem. W tej poezji nie ma buntu, żadnego zgorzknienia. Jest zachwyt. Jest radość. Jest piękno. Warto w nią się zagłębiać, by docierać do prawdy i piękna.

Na zdjęciu: O. Anatol Szydłowski, Anna Radziukiewicz, Borys Russko i Eugeniusz Czykwin

Anna Radziukiewicz

fot. autorka