Home > Z kraju > 100. rocznica śmierci metropolity Jerzego

100. rocznica śmierci metropolity Jerzego

W 100. rocznicę śmierci błogosławionej pamięci metropolity Jerzego (Jaroszewskiego), Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski odsłużył panichidę nad grobem hierarchy znajdującym się w dolnej świątyni, cerkwi św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli.

Metropolita Jerzy urodził się 18 listopada 1872 roku w Podolsku. Był absolwentem Kijowskiej Akademii Teologicznej. Śluby mnisze przyjął w 1898 roku, po czym otrzymał święcenia diakońskie oraz kapłańskie. Był wykładowcą seminariów duchownych oraz rektorem seminarium duchownego w Tule. W 1906 roku otrzymał święcenia biskupie zostając biskupem kaszyrskim, wikariuszem Diecezji Tulskiej. Od 1910 roku został mianowany biskupem jamburskim, wikariuszem Diecezji Sankt Petersburskiej. W tym czasie objął stanowisko rektora Sankt Petersburskiej Akademii Teologicznej. Od 1913 roku był biskupem kałużskim, zaś od 1916 roku arcybiskupem mińskim i turowskim. W latach 1917 – 1921 przebywał w Jugosławii i we Włoszech. W lipcu 1921 roku przybył do Polski. W sierpniu 1921 roku został mianowany ordynariuszem Diecezji Warszawskiej. 27 września 1921 roku został wybrany metropolitą warszawskim i całej Polski. Był inicjatorem autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce. Przyczynił się do normalizacji stanu prawnego Cerkwi w odrodzonym państwie Polskim. Zastrzelony 8 lutego 1923 roku.

za: orthodox.pl