Home > Z kraju > Przegląd Prawosławny na Wielki Post

Przegląd Prawosławny na Wielki Post

Nowy program życia, jeśli już przyjmować, to nie na Nowy Rok, jak zwykliśmy to czynić, tylko na Wielki Post. Nowy Rok otwiera czas karnawału i przemianie wewnętrznej nie sprzyja. Tymczasem trzeba, jak uczy św. Paweł, odrzucić „uczynki ciemności, hulanek, pijatyk, rozpusty, wyuzdania, kłótni, zazdrości” i „przyoblec się w zbroję światła, w Chrystusa”. A temu sprzyja Wielki Post, okres w którym Cerkiew stwarza warunki do bycia najbliżej Boga. O warunkach dobrego postu pisze o. Konstanty Bondaruk.

Biskup supraski Andrzej przybliża św. Andrzeja z Krety i jego twórczość, w której główne miejsce zajmuje Kanon Wielki, opisujący stan grzechu, w jakim żyje człowiek po upadku i głosi potrzebę wyzwolenia się z niego, z nadzieją na Boże miłosierdzie i zbawienie.

Numer otwieramy tekstem o Roku Kodeksu Supraskiego, ustanowionym przez sejmik województwo podlaskiego. Kodeks należy do największych skarbów chrześcijańskiej kultury światowej, ma około tysiąca lat, powstał w państwie bułgarskim, do monasteru supraskiego trafił około pół tysiąca lat temu, potem zapomniany i dokładnie 200 lat temu odkryty przez o. prof. Michała Bobrowskiego.

Święto młodzieży prawosławnej, obchodzone na Sretienije Gospodnie, zgromadziło od 10 do 12 lutego w Warszawie ponad 360 młodych ludzi, w tym około pięćdziesięciu z piętnastu krajów z różnych kontynentów. Z młodymi spotkał się metropolita Cerkwi w Polsce Sawa i inni władycy naszej Cerkwi. O tym ważnym i budującym wydarzeniu pisze Maksym Fionik.

Przykład do naśladowania sprzed 450 laty zaproponowano w Sejmie 28 stycznia. W Sali Kolumnowej, najbardziej reprezentacyjnej parlamentu, mówiono o Konfederacji Warszawskiej, którą podpisano dokładnie 28 stycznia w 1573 roku, a która nadawała te same prawa „rozróżnionym w wierze” i chroniła przed wojnami religijnymi, od których wykrwawiały się w tym samym czasie Niemcy, Czech, Niderlandy, Francja.

O ciekawych i nietypowych dla wschodniej Rzeczypospolitej dziejach prawosławia w diecezji łódzko-poznańskiej, tu niemal wyłącznie „miejskich”, opowiada znawca tej problematyki dr Violetta Wiernicka, autorka świetnie udokumentowanej książki o tej diecezji.

Kultura śmierci” – wracamy w tym tekście do książki rzymskokatolickiego kardynała Roberta Saraha, która stała się wyjątkowo trafną diagnozą współczesnego świata zachodniego i Kościoła, nie tylko ateizującego się ale i pogrążającego się w „kulturze śmierci”.

„Rana Cerkwi – Ałła Matreńczyk przypomina, że dokładnie sto lat temu w 1923 roku, archimandryta Smaragd, były wykładowca chełmskiego seminarium, zabił pierwszego metropolitę warszawskiego Jerzego (Jaroszewskiego).

Znów Ałła Matreńczyk pisze o dramacie Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi. Oprócz tego, że Cerkiew cierpi z powodu wojny (zginęło 15 duchownych, zburzono osiem monasterów i wiele świątyń) to jeszcze i władze prześladują Cerkiew. Następuję przejmowanie siłą cerkwi, napaści na duchownych, włącznie z podcięciem gardła batiuszce w Winnicy, rewizje w domach diecezjalnych i mieszkaniach biskupów i duchownych, przejęcie górnej Ławry Kijowsko-Pieczerskiej i danie jej we władanie razkolnikom, wydanie decyzji przez sąd o zburzeniu cerkwi męskiego Dziesięcinnego Monasteru. Władze przymierzają się do delegalizacji kanonicznej Cerkwi. Zwyczajna walka z Cerkwią, wzorowana na metodach komunistycznych…

„BiałoRuski poseł” – to odpowiedź Eugeniusza Czykwina na artykuł „Ruska droga posła Czykwina” zamieszczony w „Gazecie Polskiej” (15 lutego br.). Poseł został zaatakowany za utrzymywanie kontaktów z patriarchą ruskiej Cerkwi Cyrylem, uczestniczenie w panichidach za dusze poległych na terenie Polski żołnierzy radzieckich, za publikowanie w Przeglądzie Prawosławnym o aktach przemocy wobec Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi. Poseł pisze m. in. że aż strach pomyśleć, co spotka polskich katolickich hierarchów ze strony „GP” za to, że sami prosili go o nawiązywanie dialogu i braterskiej współpracy polskiego Kościoła z ruską Cerkwią. I obiecuje, że nadal będzie modlić się za dusze żołnierzy i pisać o prześladowaniach kanonicznej Cerkwi. Anna Radziukiewicz dodaje swój komentarz. Według niej jest to próba wyeliminowania prawosławnego posła, o największych szansach na ponowny wybór, z gry wyborczej.

Anna Radziukiewicz