Home > Artykuł > Marzec 2023 > Matka parafii

13 lutego, po ciężkiej chorobie, zmarła matuszka Dorota Wasilewska, żona o. Marka, proboszcza parafii w Trześciance, dyrektora tamtejszego domu opieki. Odeszła „matka parafii”, jak w kazaniu podczas panichidy w cerkwi w Trześciance mówił o. Andrzej Jakimiuk. Dziekan narewski, o. Michał Dudzicz, przypomniał, że matuszka śpiewała w chórze, czytała w cerkwi. Żegnały ją tłumy, ludzie z którymi spotykała się na co dzień, społeczność szkoły podstawowej w Dubinach, gdzie pracowała jako pedagog i nauczyciel, parafianie, znajomi.

Pogrzebowi przewodniczył arcybiskup bielski Grzegorz, który w imieniu metropolity Sawy przekazał rodzinie i parafianom wyrazy współczucia.

Ciało złożono do grobu na cmentarzu na białostockich Dojlidach.

Matuszka Dorota urodziła się w 1981 roku w Sokółce i od zawsze była blisko Cerkwi. Poszła za przykładem swoich rodziców, zaangażowanych w życie cerkiewne.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk

fot. archiwum Eleosu, rodzinne