Home > Z kraju > Kanon pokutny św. Andrzeja z Krety (audio)

Kanon pokutny św. Andrzeja z Krety (audio)

W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu zapraszamy do wysłuchania kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety (nagranie kanonu w całości).

Wielki kanon pokutny św. Andrzeja, biskupa Gortyny na Krecie, jest czytany w świątyniach prawosławnych w pierwszym i piątym tygodniu Wielkiego Postu. Kanon pokutny od czasów VI Soboru Powszechnego (680-681 r.) odczytywany jest w całości w czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu na jutrzni. Natomiast podzielony na cztery części jest czytany podczas wielkiego powieczerza w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Na początku i pod koniec zbawiennego okresu postu, przygotowującego do święta Zmartwychwstania Pańskiego, mamy więc możliwość spojrzenia na siebie w świetle antropologii biblijnej, gdyż kanon jest oparty wyłącznie o tekst Pisma Świętego. Przechodząc przez opisy upadku człowieka, od raju do czasów Chrystusa jesteśmy wezwani do zjednoczenia się z Bogiem, źródłem życia dla każdego człowieka.

Andrzej Charyło

Odpowiedz