Home > Ogłoszenia > Spotkanie „O aktualności akatystów” (30.03.2023)

Spotkanie „O aktualności akatystów” (30.03.2023)

Stowarzyszenie Ruś serdecznie zaprasza na wykład prof. Aleksandra Naumowa „O aktualności akatystów”Spotkanie odbędzie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku 30 marca o godzinie 18.

Aleksander Naumow jest światowej sławy slawistą, literaturoznawcą, paleoslawistą, badaczem piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego i duchowości prawosławnej. Napisał klasyczne monografie:

„Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej” (doktorat 1974), „Biblia w strukturze artystycznej utworów cerkiewnosłowiańskich” (1983),

„Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach litewskich i ruskich” (1986)”, „Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w pierwszej Rzeczypospolitej” (2002).

Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Ca’Foscari w Wenecji. Obecnie jest opiekunem Biblioteki Akademii Supraskiej.