Home > Artykuł > Kwiecień 2023 > 2023. Rok Nowosielskiego

Przez aklamację został przyjęty projekt sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu ustanowienia roku 2023 Rokiem Jerzego Nowosielskiego, o czym z „dużą radością” poinformowała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska na posiedzeniu Sejmu w dniu 22 lipca 2022 roku.

„Jerzy Nowosielski jest idealnym przykładem bogactwa i różnorodności kulturowej, religijnej i narodowościowej ziem polskich” – mówiła pani marszałek. „(Ojciec Nowosielskiego był Łemkiem unitą, matka Austriaczką, katoliczką, która czuła się Polką, ich syn przeszedł na prawosławie – red.). Sztuka i życie Nowosielskiego pokazują, do czego jest zdolna Polska otwarta, wielokulturowa”.

Posłowie, reprezentujący różne kluby poselskie, potwierdzali słuszność inicjatywy, wskazując na ogromny dorobek wybitnego artysty, ale i niektórzy osadzali go w sytuacji geopolitycznej. Nowosielski w pewnym wywiadzie powiedział: „Jestem Polakiem, troszkę Ukraińcem, troszkę Niemcem”.

Poseł Robert Winnicki, Konfederacja: (…) postać Nowosielskiego (…) przypomina nam o wielkim dziedzictwie, jakie zostało (…) po I i II Rzeczypospolitej na dawnych Kresach, tam, gdzie właśnie ma miejsce to przecięcie kultur (…). Dzisiaj ostatnim województwem Rzeczypospolitej, gdzie tej kultury kresowej jakoś doświadczamy, jest województwo podlaskie, którego jestem reprezentantem”.

Poseł Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska: (…) to człowiek, który zasłużył się Polsce, ale także bardzo ceniony przez obywateli Ukrainy. To człowiek, który potrafił łączyć”.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz