Home > Artykuł > Kwiecień 2023 > Hagia Sophia czeka na wyświęcenie

Hagia Sophia czeka na wyświęcenie

Metropolita Cerkwi w Polsce Sawa potraktował budowę cerkwi Świętej Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie jako hołd złożony konstantynopolitańskiej Hagii Sophii i jako akt o randze ogólnochrześcijańskiej. Dla przyszłych pokoleń nowa świątynia ma stanowić żywy pomnik pamięci o ofiarach pierwszej i drugiej wojny światowej, Powstania Warszawskiego, bieżeństwa, wywózek, przesiedleń, łagrów, obozów. Ponadto ma dawać niepodważalne świadectwo niezłomnej i głębokiej wiary naszych przodków, którzy doświadczając nierzadko brutalnych prześladowań nie wahali się przelać własnej krwi za Chrystusową prawdę, jak również wolność i pomyślność ojczyzny. Nie dziwi więc fakt, iż zwierzchnik Cerkwi w Polsce, będący naocznym świadkiem wielu z powyżej wspomnianych tragicznych wydarzeń, oddał powstawaniu świątyni Mądrości Bożej cały swój organizacyjny talent i serce.

Cerkiew rosła w tempie zdumiewającym. Jej małe poświęcenie miało miejsce 20 września 2020 roku, czyli już po pięciu latach budowy! Ceremonii przewodniczył, przy udziale wszystkich władykom Cerkwi w Polsce, metropolita Sawa. Hierarcha wtedy powiedział: – Bądźmy wdzięczni Bogu za ten dzień. Jemu niech będzie chwała! To dzięki pomocy Bożej i gorliwości, wynikającej z naszej wiary, dzisiaj możemy radować się osiągnięciami duchowymi i materialnymi, dokonując poświęcenia ścian i przystępując do sprawowania Liturgii, która uświęca człowieka, otaczający świat, jednoczy go z Bogiem i drugim człowiekiem. Jednoczy nas także z naszymi przodkami, którzy pot i krew swoją składali w ofierze na ołtarzu świętego prawosławia za wolną ojczyznę, poczynając od XVI wieku poprzez pierwszą i drugą wojnę światową, wywózki, bieżeństwo, przesiedlenia, Akcję Wisła, obozy i łagry, jak Sybir, Talerhof, Oświęcim, Dachau, Gross-Rosen, Ravensbrück, Mauthausen, burzenie cerkwi, czy powstanie warszawskie.

Od tego dnia rozpoczęto regularne sprawowanie nabożeństw. Dalej prowadzono prace wykończeniowe.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz

fot. autorka