Home > Artykuł > Maj 2023 > Wizyty wysokiego szczebla w puszczańskiej parafii

Wizyty wysokiego szczebla w puszczańskiej parafii

Parafia prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży co jakiś czas jest odwiedzana przez zwierzchników Cerkwi prawosławnej z całego świata. Dostojnicy przyjeżdżają do światowej stolicy żubra zazwyczaj przy okazji oficjalnych wizyt w Polsce. Jest to wielki za-szczyt dla niedużej parafii. Wierni zawsze chętnie uczestniczą w takich spotkaniach.

A zaczęło się niemal pół wieku temu, kiedy to 13 maja 1978 roku Białowieżę odwiedził prawosławny arcybiskup Aten i metropolita całej Hellady Serafin. Cztery lata później, 29 czerwca 1982 roku, gościł tutaj metropolita Kościoła prawosławnego w Ameryce i Kanadzie arcybiskup Teodozjusz.

Nie minęło półtora roku i do Białowieży zawitał 15 listopada 1983 roku prawosławny metropolita Karelii i Finlandii arcybiskup Paweł. Miałem zaszczyt oprowadzać Jego Świątobliwość osobiście po obiektach Białowieskiego Parku Narodowego.

Na następną wizytę wysokiego szczebla białowieżanie czekali około osiemnastu lat. 20 sierpnia 2001 roku parafia gościła Piotra VII, patriarchę Aleksandrii i całej Afryki. A 12 września 2009 roku Białowieżę odwiedziła delegacja duchowieństwa z Rumunii. Na jej czele stał arcybiskup Dolnego Dunaju – Kasjan. Goście, wraz z towarzyszącym im metropolitą Sawą, zwiedzili cerkiew, a następnie Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Wstąpili też do „Restauracji Carskiej” oraz zapoznali się z przejściem granicznym Grudki – Pererow.

Minęło nieco ponad dwa lata i w Białowieży gościła oficjalna delegacja Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na czele z arcybiskupem niżnonowogrodzkim i arzamaskim Gieorgijem oraz biskupem penzeńskim i kuznieckim Benjaminem. Towarzyszyła im grupa duchownych obu diecezji, a także mniszki z monasteru świętej Trójcy i św. Serafina w Diwiejewie wraz z ihumenią Sergiją. Wizyta ta miała miejsce 14 grudnia 2011 roku.

Kolejni goście przybyli do białowieskiej parafii 20 sierpnia 2016 roku. Była to delegacja Prawosławnego Kościoła Antiochii. Na jej czele stał zwierzchnik Jan X – patriarcha antiocheński i całego Wschodu. Jego Świątobliwości towarzyszyli m.in. Silouan – metropolita Wysp Brytyjskich i Irlandii, Kosta – przełożony stauropigialnego monasteru św. Eliasza, o. archimandryta Parthenios oraz Sawa – metropolita warszawski i całej Polski.

Ostatnia wizyta wysokiego szczebla miała miejsce 12 października 2019 roku. Parafię odwiedziła wtedy delegacja Cerkwi Prawosławnej w Brazylii: Chryzostom, arcybiskup Rio de Janeiro i Olinda-Recife, ordynariusz brazylijskiej diecezji znajdującej się w jurysdykcji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz diakon Emmanuel Romero de Oliviera. Gościom towarzyszył biskup hajnowski Paweł.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Piotr Bajko, fot. archiwum autora