Home > Artykuł > Maj 2023 > Prawosławie na świecie

Atos

Zmarł starzec Efrem

30 marca odszedł do Pana jeden z najbardziej szanowanych i lubianych starców Świętej Góry, Efrem, ihumen skitu św. Andrzeja w Karies, informuje agencja informacyjna „Romfea”.

Archimandryta Efrem początkowo był namiestnikiem monasteru Filoteu, a od 2001 roku kierował skitem św. Andrzeja, należącym do monasteru Vatopedi. W lutym 2023 roku ojciec Efrem wystosował bardzo wzruszające oświadczenie do swoich duchowych dzieci, informując je o swojej śmiertelnej chorobie. „Moi umiłowani duchowi bracia, zawsze radujcie się i weselcie w zmartwychwstałym Chrystusie Zbawicielu! W poniedziałek 20 lutego 2023 roku za radą wybitnego chirurga ortopedy dr Paschalisa Pagu przeszedłem w klinice tomografię komputerową. I tak nasz dobry Chrystus w swojej nieskończonej Bożej miłości dał mi trzy bezcenne dary. Pierwszy dar: cała moja trzustka jest dotknięta rakiem. Drugi: przerzuty w płucach. Moje płuca są w złym stanie, więc mam okropny kaszel, silne krwioplucie i duszność. Trzeci: przerzuty w kręgosłupie. Na całym kręgosłupie są przerzuty, stąd silny ból i bezsenność. To wszystko, moi bracia.

W czwartek 23 lutego zostanę przyjęty do kliniki w Salonikach. Bóg mojego ojca Efrema [starca Efrema z Arizony] jest moim pomocnikiem. Pokornie proszę o modlitwę. Kocham Was i życzę wszystkiego najlepszego.

Grzeszny ojciec Efrem”.

Nabożeństwo pogrzebowe zmarłego archimandryty odbyło się 31 marca w skicie św. Andrzeja. W dniu śmierci odmówiono zaupokojne modlitwy za starca. Mnisi i pielgrzymi pożegnali swego ulubionego nastawnika.

Wiecznaja pamiat’!

Białoruś

Arcybiskup Artemij odszedł do Pana

22 kwietnia w wieku 71 lat odszedł do Pana arcybiskup Artemij (Kiszczenko), w latach 1996-2021 zwierzchnik diecezji grodzieńskiej Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej.

Hierarcha urodził się 25 kwietnia 1952 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły średniej w 1969 roku wstąpił do Białoruskiego Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. W 1976 roku, po odbyciu służby wojskowej, został przyjęty jako posłusznik do Pskowsko-Pieczerskiego Monasteru. W 1976 wstąpił do Leningradzkiego Seminarium Duchownego, w 1979 do Leningradzkiej Akademii Teologicznej, ukończył trzy lata studiów. Od 1979 roku pełnił różne posłuszanija w Uspienskiej cerkwi w Ołońcu w Karelskiej ASRR. W 1982 przyjął święcenia diakońskie, 24 marca 1984 roku kapłańskie. Służył w cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Mińsku, uczestniczył w organizowaniu pracy szkółki niedzielnej, opiekował się domem starców i dla niepełnosprawnych.

3 stycznia 1996 w monasterze w Żyrowicach został postrzyżony na mnicha, kilka dni później podniesiony do rangi archimandryty. Jego chirotonia na biskupa Grodna i Wołkowyska odbyła się 4 lutego 1996 roku w soborze Świętego Ducha w Mińsku. 18 lipca 2012 został podniesiony do godności arcybiskupa.

W 2013 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obronił rozprawę doktorską na temat „Dzieje prawosławnej diecezji grodzieńskiej w latach 1921-1939”, utrzymywał bliskie kontakty z naszą Cerkwią.

Decyzją Synodu Ruskiej Cerkwi z 9 czerwca 2021 roku przeszedł na emeryturę, najpierw zamieszkał w Mińsku, później w Grodnie.

Cypr

List do namiestnika Ławry Pieczerskiej

„W tym roku w cierpiącej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Wielki Tydzień nadszedł wcześniej. Z wielkim smutkiem dowiadujemy się, że każda wieś i każda parafia na Ukrainie, które pozostają nieugięte w zachowaniu tradycyjnej pobożności i sprzeciwiają się narzucaniu nowo utworzonych porządków cerkiewnych, zostały zamienione w Golgotę. Krzyże męczeńskie zostały zbudowane dla braci hierarchów, duchownych i ludzi świeckich, którzy pozostali wierni swojej Matce Cerkwi, w której łonie zostali ochrzczeni i wychowani” – podkreślił metropolita wostrski Tymoteusz, egzarcha patriarchatu jerozolimskiego na Cyprze w liście skierowanym przed Wielkanocą do namiestnika Kijowsko-Pieczerskiej Ławry, metropolity Wyszgorodu i Czarnobyla Pawła. „Boli nas, że nasi bracia biskupi przeszli upokarzające przeszukiwania i zostali pozbawieni obywatelstwa ukraińskiego, że duchowni i wierni są bici i obrażani, a także siłą wypędzani ze świętych cerkwi, w których modlą się od dziesięcioleci”. Hierarcha zauważył, że „święta przestrzeń Kijowsko-Pieczerskiej Ławry zamieniła się ostatnio w nową Golgotę po tym, jak na rozkaz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i odpowiednich organów, przypominających Sąd Sanhedrynu, ukrzyżowana została, poprzez zerwanie umowy o współpracy, Ukraińska Prawosławna Cerkiew”. Metropolita zwraca uwagę, że w wyniku tej decyzji planowane jest wydalenie hierarchów i seminarzystów z monasteru, aby przekazać kierowanie Ławrą nowo powstałej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, a mieszkający tam mnisi są zmuszani do uznania tej struktury jako nowego kierownictwa Cerkwi i podporządkowania się nowo mianowanemu ihumenowi.

„W szczególności Wasz areszt domowy, drogi Władyko, którzy w ciągu wielu lat dokładaliście wszelkich starań dla odbudowy Ławry z popiołów, wywiera niepokojące wrażenie i smutek” – napisał. „Sam widok tego, jak Was prowadzono przed sąd w kajdanach na rękach i z bransoletą na nogach, jak przestępcę, wywołuje oburzenie i nawiązuje do ewangelicznego cytatu: Uderzę pasterza i rozproszą się owce stada (Mt 26,31)”.

Hierarcha zwrócił się do metropolity Pawła ze słowami duchowego współczucia i szczerego wsparcia: „Niech Pan obdarzy Was cierpliwością, siłą ducha, siłą ciała i niezłomnością w wierze wobec cierpień, przed którymi ostrzegał nasz Pan: Jeśli będę prześladowany i was prześladować będą (J 15,20). Odwagi: Ja zwyciężyłem świat (J 16,33)”.

Czechy

Posłanie w sprawie sytuacji na Ukrainie

Cerkiew Prawosławna Ziem Czeskich i Słowacji 29 marca opublikowała posłanie arcybiskupa praskiego Michała, który w imieniu swojej diecezji wyraził protest przeciwko działaniom ukraińskiej władzy wobec Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi.

„W Ukrainie dochodzi do strasznych wydarzeń, ukraińskie władze chcą ukrzyżować Cerkiew Chrystusową.Wierni i duchowni prawosławnej praskiej diecezji patrzą na to z niepokojem i bólem w sercu. Ukraiński naród jest dla nas bratnim narodem. Oto dlaczego początek wojny takim bólem odezwał się w duszy każdego wiernego Prawosławnej Cerkwi Ziem Czeskich i Słowacji i nasza diecezja szybko włączyła się do okazania duchowej i materialnej pomocy uchodźcom” – podkreślił biskup. „Tyle nieszczęść spadło na naród ukraiński, ale ukraińskim władzom było tego za mało, rozpoczęła krucjatę przeciwko Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi, której punktem kulminacyjnym stała się decyzja o wypędzeniu mnichów z Kijowsko-Pieczerskiej Ławry”.Władyka zapewnił, że praska diecezja modli się, protestując przeciwko „naruszeniu przez władze Ukrainy praw duchownych i wiernych kanonicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi”.

Wcześniej przeciwko prześladowaniom kanonicznej Cerkwi na Ukrainie i wydarzeniom w Kijowsko-Pieczerskiej Ławrze wystąpił papież Franciszek, patriarcha antiocheński Jan X, patriarcha serbski Porfirij, metropolita całej Ameryki i Kanady Tichon, metropolita Czarnogóry i Przymorza Joanicjusz, przebywający na emeryturze w ruskiej zarubieżnej Cerkwi były zwierzchnik Prawosławnej Cerkwi w Ameryce metropolita Iona, biskupi Cerkwi jerozolimskiej, greckiej, serbskiej i bułgarskiej.

Egipt

Protest Koptów

Świątobliwy patriarcha koptyjski Tawadros II skierował list do patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, w którym poinformował o swoim głębokim smutku w związku z wydarzeniami, jakie mają miejsce wokół Kijowsko-Pieczerskiej Ławry. Hierarcha dodał, że wysłał list protestacyjny w związku z tymi wydarzeniami do ambasady Ukrainy w Egipcie.

11 marca patriarcha Cyryl zwrócił się do religijnych przywódców świata i przedstawicieli międzynarodowych organizacji w związku z silnym wzrostem represji państwa wobec prawosławnych chrześcijan Ukrainy.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

na podst. spzh.news, pravoslavie.ru, church.by oprac. Ałła Matreńczyk

fot. news.church.ua